UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VII KADENCJI 2014 - 2018 ROK
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:Rada Gminy
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.10.2018 10:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 481.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi
w Bierkowicach"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 480.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. zmiany uchwały nr 352/VII/2017 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 479.VII.2018 z
dn. 18.10.2018 r. w spr.przyjęcia Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części
Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety
2030”" na "Uchwała nr 479.VII.2018 z dn. 18.10.2018 r. w
spr. przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej
„Strategia Rozwoju Sudety 2030”"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 479.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr.przyjęcia Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części
Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety
2030”"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 478.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. określenia wysokości dotacji dla
zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 477.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2019 rok"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 476.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 10:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 475.VII.2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 474.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 473.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności udziałów w nieruchomościach położonych w
Krosnowicach."

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 468.VII.2018 z
dn. 27.09.2018 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kłodzko" na "Uchwała nr
468.VII.2018 z dn. 27.09.2018 r. w spr. przyjęcia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2018 roku"

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 472.VII.2018 z
dn. 27.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w Szalejowie Dolnym w zamian " na "Uchwała
nr 472.VII.2018 z dn. 27.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w Szalejowie Dolnym w zamian za
zaległość z tytułu nieuiszczonego podatku od
nieruchomości "

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 472.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w Szalejowie Dolnym w zamian "

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 471.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2019 rok"

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 470.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 469.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
11.10.2018 11:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 468.VII.2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 467.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego z
Gminą Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 466.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego z
Gminą Nowa Ruda dotyczącego przyjęcia do realizacji
zadań oświatowych"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 465.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie od osób fizycznych prawa własności nieruchomości
położonych w Starym Wielisławiu"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 464.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w
Wojciechowicach"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 463.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 462.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 461.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 460.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. uchwalenia „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 459.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
06.09.2018 11:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 458.VII.2018 z dn.
30.08.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
10.07.2018 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 457.VII.2018 z dn.
05.07.2018 r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”"

(Anna Podgórska)
10.07.2018 14:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 456.VII.2018 z dn.
05.07.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.07.2018 14:49 Usunięto załącznik Uchwała nr 457.VII.2018 z dn.
05.07.2018 r. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”

(Anna Podgórska)
10.07.2018 14:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 457.VII.2018 z dn.
05.07.2018 r. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Dziennym Domu „Aktywny Senior”"

(Anna Podgórska)
10.07.2018 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 455.VII.2018 z dn.
05.07.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 454.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 453.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 452.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w
spr. zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 451.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. dotycząca uchylenia uchwały nr 403/VII/2018
Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018r. w spr.
warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym
uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy
Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 450.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. uchylenia uchwały nr 402/VII/2018 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018r. w spr. Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza
Ciechowskiego"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 449.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 448.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 447.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 446.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Kłodzko za rok 2017"

(Anna Podgórska)
03.07.2018 08:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 445.VII.2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kłodzko za rok 2017, "

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 444.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością Spółki
„Powiernik” Eco Scala Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa prawa
własności nieruchomości położonej w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 443.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. wyrażenia opinii w sprawie
połączenia Gminy Polanica Zdrój i Gminy Kłodzko w jeden
okręg wyborczy"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 442.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 441.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 440.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. połączenia żłobków Gminy Kłodzko
w zespół oraz nadania zespołowi statutu"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 439.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. uchwalenia zmiany „miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi
Szalejów Dolny”"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 438.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę z osobą
fizyczną prawa własności nieruchomości w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
12.06.2018 13:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 437.VII.2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 436.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 435.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. udzielenia dotacji na cele
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 434.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. utworzenia Rady Seniorów Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 433.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. zmieniająca uchwałę nr 283/VII/2017
Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2017 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi
Ołdrzychowice Kłodzkie”; dla terenu zawartego w
granicach działki ewidencyjnej nr 519 AM.10"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 432.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2018-2020"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 431.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej w Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 430.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 429.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntów
położonych w Romanowie"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 428.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia działki nr
405 w Wojciechowicach i działki nr 178 w Ławicy na cele
komunikacyjne /drogi/ na okres 10 lat"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 427.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.05.2018 09:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 426.VII.2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2018"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 425.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 424.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. zmiany uchwały nr 307.VII.2017 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 423.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie i
realizację przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Kłodzko projektu pn. „Budowa twórczych świetlic
tematycznych w miejscowościach Droszków, Gorzuchów i
Młynów” w ramach działania „ Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 422.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością osób fizycznych
prawa własności nieruchomości położonej w
Wojciechowicach (działka nr 558/5)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 421.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością osób fizycznych
prawa własności nieruchomości położonej w
Wojciechowicach (działka nr 157/1)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 420.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości położonej w Wojciechowicach
(działka nr 156/8)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 419.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości położonej w Wojciechowicach
(działka nr 156/6)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 418.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości położonej w Wojciechowicach
(działka nr 155/1)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 417.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości będącej własnością osób fizycznych
prawa własności nieruchomości położonej w
Wojciechowicach (działka nr148/1)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 416.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę z osobami
fizycznymi prawa własności nieruchomości w
Wojciechowicach ( działka nr 227/5)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 415.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę z osobą
fizyczną prawa własności nieruchomości w Wojciechowicach
( działka nr 140/5)"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 414.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
położonych w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 13:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 413.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 412.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. wprowadzająca zmiany do uchwały nr
372/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października
2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 411.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 410.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 409.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Kłodzko na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 408.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Kłodzko na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 407.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.04.2018 12:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 406.VII.2018 z dn.
26.03.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 405.VII.2018 z dn.
02.03.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 404.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011 r. w spr. zasad
udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 403.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. warunków, trybu oraz zakresie
udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza
Ciechowskiego"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 402.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. przyjęcia Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 401.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016 r. w spr. określenia
maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego
przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości
opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej
wysokości opłat za wyżywienie"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 400.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. utworzenia jednostki organizacyjnej
Gminy Kłodzko, działającej w formie jednostki
budżetowej pod nazwą „Zespół Żłobków Gminy
Kłodzko” oraz nadania jej statutu"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 399.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
08.03.2018 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 398.VII.2018 z dn.
26.02.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
06.02.2018 14:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 397.VII.2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
06.02.2018 14:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 396.VII.2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"

(Anna Podgórska)
06.02.2018 14:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 395.VII.2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. określenia kryteriów drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
06.02.2018 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 394.VII.2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr 362/VI/2013 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia
gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
06.02.2018 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 393.VII.2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przekazanie przez
Gminę Kłodzko w formie darowizny na cel publiczny, na
rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, nieruchomości
gruntowej położonej w Żelaźnie, stanowiącej własność
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
06.02.2018 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 392.VII.2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
08.01.2018 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 391.VII.2017 z dn.
28.12.2017 r. w spr. ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz
ustalenie planu finansowego tych wydatków"

(Anna Podgórska)
08.01.2018 15:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 390.VII.2017 z dn.
28.12.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
08.01.2018 15:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 389.VII.2017 z dn.
28.12.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 388.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. przejęcia przez Gminę Kłodzko
zadania zarządzania drogą powiatową nr 3247D w
miejscowości Święcko"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 387.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu
położonego we wsi Wojbórz"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 386.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. podjęcia współpracy z Rejonem Iwie
(Republika Białorusi)"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 385.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 384.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 383.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na
rok 2018"

(Anna Podgórska)
29.12.2017 14:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 382.VII.2017 z dn.
18.12.2017 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.11.2017 10:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 376.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. utworzenia Żłobka Gminnego w
Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
30.11.2017 10:12 Usunięto załącznik Uchwała nr 376.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. utworzenia Żłobka Gminnego w
Jaszkowej Dolnej

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 381.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. dotycząca uchylenia uchwały nr 362/VII/2017
Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2017 roku, w
sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego
w Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 380.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Szalejów Górny w
Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 379.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. określenia wysokości dotacji dla
zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 378.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. zmiany statutu Młodzieżowej Rady
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 377.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr 302/IV/06 Rady Gminy
w Kłodzku z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 376.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. utworzenia Żłobka Gminnego w
Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 375.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.11.2017 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 374.VII.2017 z dn.
24.11.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 373.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 372.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 371.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. przyjęcia Informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodzko za rok
szkolny 2016/2017"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 370.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum
Integracji Społecznej Gminy Kłodzko zamieszkałych na
terenie Miasta Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 369.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego z
Gminą Nowa Ruda dotyczącego przewozu uczniów"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 368.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej im.
Wł. St. Reymonta w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 15:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 367.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. wspólnej realizacji projektu
„Singletrack Glacensis” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 366.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 365.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie od osób
fizycznych darowizny nieruchomości w Młynowie,"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 364.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osób
fizycznych prawa własności nieruchomości "

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 363.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osób
fizycznych prawa własności nieruchomości "

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 362.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. Programu Stypendialnego im. Grzegorza
Ciechowskiego w Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 361.VII.2017 z dn.
30.10.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 360.VII.2017 z dn.
17.10.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.11.2017 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 359.VII.2017 z dn.
17.10.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 358.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. przystąpienia do prac nad strategią
rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części
Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” "

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 357.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr 153/VII/2016 z dnia
29 lutego 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy z
Powiatem Kłodzkim w zakresie realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D ( nr ewidencyjny
działki 80/1) w miejscowości Święcko"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 356.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Gminie Sośno"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 355.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi Wojbórz"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 354.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów
położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Szalejów
Górny"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 353.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Wł. St.
Reymonta ul. Traugutta 1a w Kłodzku przy drodze miejskiej
nr 119084D w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 10:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 352.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. zaliczenia dróg wewnętrznych do
kategorii dróg gminnych"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 351.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr 258/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 350.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 278/V/2009 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 31 marca 2009 r. w spr. ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 349.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2018 rok"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 348.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2018 rok"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 347.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 346.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
03.10.2017 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 345.VII.2017 z dn.
29.09.2017 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kłodzko, informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku"

(Anna Podgórska)
12.09.2017 08:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 336.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2017"

(Anna Podgórska)
12.09.2017 08:29 Usunięto załącznik Uchwała nr 336.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2017

(Anna Podgórska)
12.09.2017 08:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 344.VII.2017 z
dn. 30.08.2017r. w sprawier ozpatrzenia skargi na Dyrektora
Zespołu Szkół w Wojborzu" na "Uchwała nr 344.VII.2017 z
dn. 30.08.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Zespołu Szkół w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
06.09.2017 14:37 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
06.09.2017 14:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 344.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawier ozpatrzenia skargi na Dyrektora
Zespołu Szkół w Wojborzu"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 343.VII.2017 z dn.
30.08.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 342.VII.2017 z dn.
30.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kłodzkiemu,"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 341.VII.2017 z dn.
30.08.2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr
308/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji na cele konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:32 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
06.09.2017 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 340.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę z
osobami fizycznymi prawa własności nieruchomości w
Szalejowie Górnym"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 339.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę z
osobami fizycznymi prawa własności nieruchomości w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 338.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 337.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Sudnik)
06.09.2017 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 336.VII.2017 z dn.
30.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2017"

(Anna Sudnik)
20.07.2017 11:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 335.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen.
Wł. Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Wł. Sikorskiego
w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
20.07.2017 11:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 334.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Integracyjnej w
Szalejowie Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową z
Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
20.07.2017 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 333.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. St.
Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
20.07.2017 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 332.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w
Krosnowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
20.07.2017 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 331.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Wojborzu, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa w Wojborzu i Gimnazjum Publiczne w Wojborzu w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
20.07.2017 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 330.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.07.2017 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 329.VII.2017 z dn.
14.07.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
28.06.2017 15:02 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
28.06.2017 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 328.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prze
Gminę Kłodzko przedsiębiorstwa jako całości, w skład
którego wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntów
oraz posadowionych na nich budynków, położonych w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 327.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 326.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w
miejscowości Bierkowice"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 325.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kłodzkiemu,"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 324.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 323.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2017,"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 322.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodzko
nr 311/VII/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 14:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 321.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 14:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 320.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Kłodzko za rok 2016"

(Anna Sudnik)
28.06.2017 14:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 319.VII.2017 z dn.
23.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kłodzko za rok 2016"

(Anna Sudnik)
31.05.2017 14:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 318/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w Gminie Kłodzko za rok 2016"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 317/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 291/VII/2017 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2017 r. w spr. przystąpienia
do sporządzenia zmiany „ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi
Ołdrzychowice Kłodzkie”; dla części obszaru wsi,
położonego przy ul. Kłodzkiej i ul. Fabrycznej"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 316/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. o zmianie uchwały nr 47/IV/2003 Rady Gminy
Kłodzko z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spr. ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 315/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 314/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie od osób fizycznych prawa własności nieruchomości
stanowiącej drogę wewnętrzną w Roszycach"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 313/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę z osobami
fizycznymi prawa własności nieruchomości w Szalejowie
Górnym"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 312/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
31.05.2017 14:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 311/VII/2017 z dn.
26.05.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 310/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy dzierżawy kotłowni w Krosnowicach 204"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 309/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 308/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na cele
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 307/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 306/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 305/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę Kłodzko prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz
posadowionych na nich budynków, położonych w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 304/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy dzierżawy kotłowni w Jaszkowej Dolnej 63"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 303/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie od osób
fizycznych darowizny nieruchomości w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 302/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.05.2017 11:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 301/VII/2017 z dn.
28.04.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
12.04.2017 10:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 300/VII/2017 z dn.
10.04.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.04.2017 10:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 299/VII/2017 z dn.
10.04.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
05.04.2017 11:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 292/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.04.2017 11:15 Usunięto załącznik Uchwała nr 292/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:14 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 296/VII/2017 z
dn. 30.03.2017 r. w spr. określenia kryteriów w
postępowaniu rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko" na
"Uchwała nr 296/VII/2017 z dn. 30.03.2017 r. w spr.
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 295/VII/2017 z
dn. 30.03.2017 r. w spr. przyjęcia sprawozdania za 2016 rok
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
potrzeb związanych z realizacji zadań" na "Uchwała nr
295/VII/2017 z dn. 30.03.2017 r. w spr. przyjęcia
sprawozdania za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją
zadań"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 298/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. zmieniająca Uchwałę nr 285/VII/2017
Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
uchylenia Uchwały nr 278/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z
dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenie sposobu
sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków
na pokrycie kosztów pogrzebu"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 297/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. określenia kryteriów drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 296/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 295/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb
związanych z realizacji zadań"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 294/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 15:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 293/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Kłodzko przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością w
Nowej Rudzie"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 292/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 291/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany
„ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko, dla wsi Ołdrzychowice Kłodzkie”; dla części
obszaru wsi, położonego przy ul. Kłodzkiej i ul.
Fabrycznej"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 290/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kłodzko w 2017 roku"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 289/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 288/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2017 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 287/VII/2017 z dn.
30.03.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
30.03.2017 09:22 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
07.03.2017 13:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 286/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 285/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. uchylenia uchwały nr 278/VII/2017 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad
zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 284/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr 184/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia
maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego
przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości
opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej
wysokości opłat za wyżywienie"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 283/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko, dla wsi Ołdrzychowice Kłodzkie”; dla terenu
zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 519 AM. 10"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 282/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. ustalenia przebiegu istniejącej drogi
gminnej o numerze działki 417/2 we wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 281/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr 269/VII/2017 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 280/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 264/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2017" na "Uchwała nr 264/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w
spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 278/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu" na "Uchwała nr 278/VII/2017 z dn.
30.01.2017 r. w spr. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 277/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017" na "Uchwała nr
277/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr. uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 276/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy
partnerskiej z Gminą Miejską Kłodzko oraz aplikowania o
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i
przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”" na "Uchwała nr
276/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miejską Kłodzko oraz
aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i
przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 275/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji
Rady Gminy Kłodzko" na "Uchwała nr 275/VII/2017 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 274/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr 258/VII/2016
Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko" na "Uchwała nr
274/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr
258/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 273/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko" na "Uchwała nr
273/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr. projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Kłodzko do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w
sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 272/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko" na "Uchwała nr 272/VII/2017 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:26 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 271VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości" na "Uchwała nr
271VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr. wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:26 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 270/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
na "Uchwała nr 270/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:26 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 269/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności"
na "Uchwała nr 269/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 268/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od
osób fizycznych prawa własności nieruchomości lokalowej
(Krosnowice ul. Fabryczna 6/1)" na "Uchwała nr 268/VII/2017
z dn. 30.01.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od
osób fizycznych prawa własności nieruchomości lokalowej
(Krosnowice ul. Fabryczna 6/1)"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 267/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi
Wojbórz, zawartego w granicach działki nr 459 AM.4" na
"Uchwała nr 267/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach
działki nr 459 AM.4"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 266/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. określenia zasad ustalania i
przekazywania środków finansowych, wynikających z
rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowych
zakładów budżetowych Gminy Kłodzko" na "Uchwała nr
266/VII/2017 z dn. 30.01.2017 r. w spr. określenia zasad
ustalania i przekazywania środków finansowych,
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:22 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 265/VII/2016 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko" na "Uchwała nr 265/VII/2017 z
dn. 30.01.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2017 13:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 279/VII/2017 z dn.
27.02.2017 r. w spr.zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Anna Podgórska)
10.02.2017 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 278/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 277/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 276/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy
partnerskiej z Gminą Miejską Kłodzko oraz aplikowania o
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i
przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 275/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 274/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zmiany uchwały nr 258/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 273/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz w sprawie zmiany uchwały o sieci
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 272/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 271VII/2016 z dn. 30.01.2017
r. w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 270/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 269/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 268/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osób
fizycznych prawa własności nieruchomości lokalowej
(Krosnowice ul. Fabryczna 6/1)"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 267/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi
Wojbórz, zawartego w granicach działki nr 459 AM.4"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 266/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. określenia zasad ustalania i
przekazywania środków finansowych, wynikających z
rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowych
zakładów budżetowych Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 265/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.02.2017 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 264/VII/2016 z dn.
30.01.2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2017"

(Patrycja Pocion)
11.01.2017 11:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 263/VII/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
11.01.2017 11:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 262/VII/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
11.01.2017 11:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 261/VII/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz
ustalenie planu finansowego tych wydatków"

(Patrycja Pocion)
11.01.2017 11:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 260/VII/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:25 Dodano załącznik "Załącznik do uchwały nr 259/VII/2016
z dn. 21.12.2016 r. "

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 259/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Kłodzko nr 183/VII/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata
2016-2023"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:22 Dodano załącznik "Uchwała nr 258/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. organizacji wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:21 Usunięto załącznik Uchwała nr 258/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. sprawie organizacji wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kłodzko

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 258/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. sprawie organizacji wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 257/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej,
położonego we wsi Szalejów Górny"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 256/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntów
stanowiących własność Gminy Kłodzko, położonych w
Jaszkowej Górnej na grunt stanowiący własność Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka,
położony w Romanowie"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 255/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 254/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 253/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na
rok 2017"

(Patrycja Pocion)
29.12.2016 14:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 252/VII/2016 z dn.
21.12.2016 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
20.12.2016 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 244/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi
Wojciechowice"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 251/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:24 Dodano załącznik "Załącznik do uchwały nr 250.VII.2016
z dn. 29.11.2016 r."

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 250/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. zmiany uchwały nr 149/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 249/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. zmiany Uchwały nr 177/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 248/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.
„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej –
mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych
na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 247/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. przyjęcia informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodzko za rok szkolny
2015/2016"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 246/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 245/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. częściowej zmiany uchwały nr
204/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 15 lipca 2016 r.
podjętej w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi
Wojbórz"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 243/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla części
wsi Szalejowa Dolnego"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 242/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsiach:
Wojbórz, Stary Wielisław i Jaszkówka "

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 241/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. określenia wysokości dotacji dla
zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
07.12.2016 10:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 240/VII/2016 z dn.
29.11.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 239/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko dla wsi Szalejów Dolny"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 238/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa
Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 237/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wprowadzenia zmian do uchwały nr
461/VI/2014 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2014
roku (zamiana gruntów w Szalejowie Dolnym – działka nr
190/2, 167/2, 48 i 181/1 M-1 o łącznej pow. 0,83 ha)"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 236/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji
Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy we Wrocławiu
do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko (działka nr 301/31
AM-3 o pow. 0,0133 ha położonej w Wojborzu)"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 235/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości (pomieszczenie
gospodarcze położone w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy
ul. Kolejowej 6, działka nr 732 AM-13"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 234/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości od osoby fizycznej z
przeznaczeniem pod drogę ( działka nr 1461/13, 1461/15,
1461/17 i 1461/19 AM-1 o pow. łącznej 0,0558 ha
położonej w Starym Wielisławiu)"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 233/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko (działka nr 284/1
AM-1 o pow. 0,0063 ha i 284/2 AM-1 o pow. 0,0064 ha obręb
Boguszyn – przeznaczenie pod drogę i mur oporowy)"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 232/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości (działka nr
606/1 AM-1 o pow. 0,0078 ha położona w Krosnowicach –
przeznaczenie pod drogę)"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 231/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie od osoby
fizycznej darowizny nieruchomości w Boguszynie (działka nr
1/7 AM-1 o pow. 0,1098 ha – przeznaczenie pod drogę)"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 230/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2017 rok"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 229/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 228/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Kłodzko w ramach pomocy de minimis"

(Patrycja Pocion)
10.11.2016 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 227/VII/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 226/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kłodzko, informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2016 roku"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 225/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. zmiany uchwały Rady Gminy Kłodzko nr
211/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji na cele konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Parafia
Rzymsko- Katolicka pw. Św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej na
remont dachu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w
Droszkowie)"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 224/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego z
Gminą Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 223/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. zaliczenia drogi wewnętrznej do
kategorii dróg gminnych (obręb Krosnowice – działka nr
1001/2)"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 222/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. zaliczenia drogi wewnętrznej do
kategorii dróg gminnych (obręb Szalejów Dolny –
działka nr 417/2)"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 221/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Starków i Łączna"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 220/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości od osoby fizycznej z
przeznaczeniem pod drogę (Jaszkówka – działki nr: 32/1
AM-1 o pow. 0,0005 ha; nr 33/1 AM-1 o pow. 0,0099 ha; nr
34/1 AM-1 o pow. 0,0020 ha; nr 35/1 AM-1 o pow. 0,0023 ha )"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 219/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie do zasobu
Gminy Kłodzko prawa własności działki stanowiącej
własność Powiatu Kłodzkiego (Podzamek – działka nr
136/2 AM-1 o pow. 1,20 ha)"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 218/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych (obręb Ławica
– działki: nr 184/35 AM-2 o pow. 0,1134 ha; nr 184/47
AM-2 o pow. 0,0493 ha)"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 217/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości (Szalejów Dolny
– działka nr 243/2 AM-1 o pow. 0,0051ha)"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 216/VII/2016 z dn.
26.09.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 215VII/2016 z dn. 26.09.2016
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
05.10.2016 14:55 Edycja dokumentu (Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 214/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. przyjęcia do realizacji projektu
konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 213/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad
dziećmi do lat 3"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 212/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Kłodzko
(konieczność aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych
Gminy Kłodzko - Przedszkole Gminne w Jaszkowej Dolnej)"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 211/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. udzielenia dotacji na cele
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru ( Parafia Rzymsko- Katolicka
pw. Św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej na remont dachu
kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Droszkowie)"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 210/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w miejscowości Bierkowice"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 209/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu (zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr
3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica
Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z
budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary
Wielisław – Polanica Zdrój”)"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 208/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu (zadanie pn.: „Przebudowa konstrukcji
umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w
Gołogłowach”)"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 207/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
07.09.2016 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 206/VII/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
05.09.2016 14:10 Dodano załącznik "Pismo w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego do uchwały nr 205.VII.2016 z dn. 15.07.2016"

(Patrycja Pocion)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "Zał. do uchwały nr 205.VII.2016 -
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłodzko na lata
2016-2023"

(Patrycja Pocion)
22.07.2016 12:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 205/VII/2016 z dn.
15.07.2016 r. w spr. zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr
138/VII/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłodzko na lata
2016-2023"

(Patrycja Pocion)
22.07.2016 12:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 204/VII/2016 z dn.
15.07.2016 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi
Wojbórz"

(Patrycja Pocion)
22.07.2016 12:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 203/VII/2016 z dn.
15.07.2016 r. w spr. wyrażenia opinii dotyczącej korekty
granic Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
„Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa”"

(Patrycja Pocion)
22.07.2016 12:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 202/VII/2016 z dn.
15.07.2016 r. w spr. zwolnień i ulg od podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Kłodzko w ramach pomocy de
minimis"

(Patrycja Pocion)
22.07.2016 12:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 201/VII/2016 z dn.
15.07.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
30.06.2016 15:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 200/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 15:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 199/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji
zadań w 2015 roku, określonych w Strategii
Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
na lata 2014 -2025"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 15:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 198/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. zmiany Uchwały nr 177/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:59 Dodano załącznik "Zał. nr 1 do uchwały nr
197.VII.2016kłodzko zmiana studium39 tekst jednolity
uchwała).pdf"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 197/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 196/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w
miejscowościach Boguszyn i Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 195/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w
Boguszynie "

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 194/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu (zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości
500 m”)"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 193/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko prawa
własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział
Terenowy we Wrocławiu (Bierkowice)"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 192/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości (Starków)"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 191/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 190/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 189/VII.2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 188/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Kłodzko za rok 2015"

(Anna Podgórska)
30.06.2016 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 187/VII/2016 z dn.
24.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kłodzko za rok 2015"

(Anna Podgórska)
07.06.2016 12:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 186/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi wraz z udziałem w
częściach wspólnych nieruchomości gruntowej od Agencji
Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy we Wrocławiu
do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko (Piszkowice 59e i
59f – dz. nr 39/10 AM-1, o pow. 0,2758 ha)"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 12:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 185/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w Gminie Kłodzko za rok 2015"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 11:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 184/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. określenia maksymalnego wynagrodzenia
dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko,
zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u
dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za
wyżywienie"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 11:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 183/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kłodzko na lata 2016-2023"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 182/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu
położonego we wsi Szalejów Dolny"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 181/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie w formie
darowizny prawa własności działki stanowiącej
własność Powiatu Kłodzkiego (dz. nr 136/2 AM-1, o pow.
1,20 ha w Podzamku)"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 180/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności nieruchomości (dz. nr 961/27
AM-2, o pow. 0,0167 ha w Jaszkowej Dolnej)"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 179/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 178/VII.2016 z dn.
30.05.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko”, dla części obszaru wsi Starków"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 37/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko”, dla wybranych terenów położonych we wsi
Szalejów Górny i wsi Łączna"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 36/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko”, dla wybranych terenów położonych we wsi
Wojbórz i wsi Stary Wielisław"

(Patrycja Pocion)
07.06.2016 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 35/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko”, dla części obszaru wsi Szalejów Dolny"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 09:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 177/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 176/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć
Odnowy i Rozwoju Wsi"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 175/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. udzielenia dotacji na cele
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 174/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. przedłużenia czasu obowiązywania
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 173/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. o częściowej zmianie uchwały nr
67/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r.
podjętej w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów położonych we wsiach: Wojbórz, Stary
Wielisław i Szalejów Górny"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 172/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki
ewidencyjnej nr 459 AM.4"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 171/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. o uchwaleniu zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla wybranych terenów położonych we
wsiach: Jaszkowa Dolna, Wojbórz i Boguszyn"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 170/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:23 Usunięto załącznik Uchwała nr 170VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 170VII.2016 z dn. 28.04.2016
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.04.2016 14:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 169/VII.2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 14:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 167/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. uchylenia Uchwały Nr 156/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego Przedszkola Gminnego z Oddziałem
Żłobkowym w Jaszkowej Dolnej"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:58 Usunięto załącznik Uchwała nr 167/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. uchylenia Uchwały Nr 156/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego Przedszkola Gminnego z Oddziałem
Żłobkowym w Jaszkowej Dolnej

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 168/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. uchylenia Uchwały Nr 59/VI/2011 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie utworzenia
Oddziału Żłobkowego w Przedszkolu Gminnym w Jaszkowej
Dolnej i zmiany aktu założycielskiego Przedszkola"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 167/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. uchylenia Uchwały Nr 156/VII/2016 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
aktu założycielskiego Przedszkola Gminnego z Oddziałem
Żłobkowym w Jaszkowej Dolnej "

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 166/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. przyjęcia sprawozdania za 2015 rok z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb
związanych z realizacją zadań"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 165/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 164/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kłodzko w 2016 roku"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 163/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko (działka nr 108/12
AM-3, pow. 0,3704 ha, położona w Kłodzku, obręb Ptasia
Góra)"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 162/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
06.04.2016 13:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 161/VII.2016 z dn.
30.03.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:57 Dodano załącznik " Uchwała nr 160/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:57 Dodano załącznik " Uchwała nr 159/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:55 Dodano załącznik " Uchwała nr 158/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy
Kłodzko na lata 2016-2022” - cz. 2"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 158/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy
Kłodzko na lata 2016-2022” - cz. 1"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 157/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i
klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 156/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. zmiany aktu założycielskiego
Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Jaszkowej
Dolnej"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 155/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko
dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna,
Boguszyn, Szalejów Górny"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 154/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. zmiany uchwały nr 404/VI/2013 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w
Boguszynie"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 153/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. nawiązania współpracy z Powiatem
Kłodzkim w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3247 D (nr ewidencyjny działki 80/1) w
miejscowości Święcko”"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 152/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności
nieruchomości gruntowych (dróg) stanowiących własność
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 151/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 150/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 149/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodzko” - cz. 2"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 149/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodzko” - cz. 1"

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:34 Usunięto załącznik Uchwała nr 14/VII.2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodzko” - cz.1

(Patrycja Pocion)
10.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Uchwała nr 14/VII.2016 z dn. 29.02.2016
r. w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Kłodzko” - cz.1"

(Patrycja Pocion)
08.03.2016 09:39 Edycja dokumentu (Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 148/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko" na "Uchwała nr 148/VII.2016 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 147/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016" na "Uchwała nr
147/VII.2016 z dn. 28.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 146/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności" na "Uchwała nr 146/VII.2016 z dn. 28.01.2016
r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
stawki za pojemnik o określonej pojemności"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 145/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko" na "Uchwała nr 145/VII.2016 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 144/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. częściowej zmiany uchwały nr
66/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Szalejów Dolny, Starków i
Łączna" na "Uchwała nr 144/VII.2016 z dn. 28.01.2016 r. w
spr. częściowej zmiany uchwały nr 66/VII/2015 Rady Gminy
Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów położonych we
wsiach: Szalejów Dolny, Starków i Łączna"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:26 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 143/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Wojbórz, zawartej w
granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4" na "Uchwała nr
143/VII.2016 z dn. 28.01.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany
„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko”, dla części wsi Wojbórz,
zawartej w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała nr 142/VII.2015 z dn. 28.01.2016 r.
w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2016" na
"Uchwała nr 142/VII.2016 z dn. 28.01.2016 r. w spr. zmian w
budżecie Gminy Kłodzko na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
03.02.2016 09:23 Edycja dokumentu (Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 148/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 147/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 146/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 145/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 144/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. częściowej zmiany uchwały nr
66/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Szalejów Dolny, Starków i
Łączna"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 143/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Wojbórz, zawartej w
granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 142/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:35 Usunięto załącznik Uchwała nr 147/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:35 Usunięto załącznik Uchwała nr 148/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:35 Usunięto załącznik Uchwała nr 146/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:35 Usunięto załącznik Uchwała nr 145/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:34 Usunięto załącznik Uchwała nr 144/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. częściowej zmiany uchwały nr
66/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Szalejów Dolny, Starków i Łączna

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:34 Usunięto załącznik Uchwała nr 142/VII.2016 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:34 Usunięto załącznik Uchwała nr 143/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Wojbórz, zawartej w
granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 142/VII.2015 z
dn. 28.01.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2016" na "Uchwała nr 142/VII.2016 z dn. 28.01.2016 r. w
spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 148/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 147/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 146/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 145/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 144/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. częściowej zmiany uchwały nr
66/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Szalejów Dolny, Starków i
Łączna"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 143/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. uchwalenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Wojbórz, zawartej w
granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 142/VII.2015 z dn.
28.01.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
02.02.2016 14:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 141/VII.2015 z
dn. 30.12.2015 r. w spr. w sprawie zmiany uchwały nr
134/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy
Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2016-2018" na "Uchwała nr 141/VII.2015 z dn.
30.12.2015 r. w spr. zmiany uchwały nr 134/VII/2015 z dnia
18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego
Programu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w latach 2016-2018"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 141/VII.2015 z dn.
30.12.2015 r. w spr. w sprawie zmiany uchwały nr
134/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy
Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2016-2018"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 140/VII.2015 z dn.
30.12.2015 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 139/VII.2015 z dn.
30.12.2015 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko, dla części wsi Szalejowa Dolnego"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 138/VII.2015 z dn.
30.12.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 137/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. określenia wysokości dotacji dla
zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 136/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 135/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 134/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. przyjęcia wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2016-2018"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 133/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 132/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 131/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. ustalenia zasad przyznawania diet
sołtysom z terenu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 130/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na
rok 2016"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 129/VII.2015 z dn.
18.12.2015 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
04.01.2016 12:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 30/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w
Bierkowicach"

(Anna Podgórska)
04.01.2016 12:07 Usunięto załącznik Uchwała nr 30/VII/2015 z dn.
29.01.2015 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi
w Bierkowicach

(Anna Podgórska)
04.12.2015 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 128/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr 113/VII/2015 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 127/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr 112/VII/2015 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 126/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. nadania nazwy ulicy (Droga wewnętrzna
nr działki 1176/44 w Jaszkowej Dolnej, nazwa ulicy
„Piechoty Górskiej”)"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 125/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia na okres 10 lat (Budynek byłej Szkoły
Podstawowej w Starym Wielisławiu)"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 124/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zaopiniowania projektu zmian planu
aglomeracji w gminie Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 123/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zgody na aplikowanie Gminy Kłodzko do
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację
projektu pod nazwą „Singletrack Glacensis”"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 122/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu
położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 121/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. przyjęcia informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodzko za rok
szkolny 2014/2015"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 120/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 119/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
04.12.2015 15:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 118/VII.2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 117/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. wyboru ławników na kadencję w latach
2016-2019"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 116/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko, dla części wsi Szalejowa Dolnego"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 115/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów
położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice,
Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 114/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. zmiany Uchwały nr 103/VII/2015 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2015 r. w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz
określenie wynagrodzenia za inkaso"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 113/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 112/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 rok"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 111/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 110/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 13:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 109/VII.2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 108/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności lokali mieszkalnych od ANR – OT
we Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 107/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom. od
wł. nieruchomości i zagosp. tych odpadów,w zm. za
uiszczoną przez wł. nieruchomości opłatę za gosp.
odpadami kom."

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 106/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 105/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie od osób
fizycznych darowizny nieruchomości w Ławicy"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 104/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę Kłodzko prawa własności nieruchomości w
Boguszynie"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 103/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za
inkaso"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 102/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 101/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015"

(Patrycja Pocion)
14.10.2015 08:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 100/VII.2015 z dn.
24.09.2015 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kłodzko, informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji"

(Patrycja Pocion)
04.09.2015 13:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 99/VII.2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.09.2015 13:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 98/VII/2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w
miejscowościach Boguszyn i Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
04.09.2015 13:24 Dodano załącznik "Zał. nr 1 do Uchwały nr 97/VII/2015 z
dn. 24.08.2015 r."

(Anna Podgórska)
04.09.2015 13:24 Dodano załącznik "Zał. nr 2 do Uchwały nr 97/VII/2015 z
dn. 24.08.2015 r."

(Anna Podgórska)
04.09.2015 13:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 97/VII/2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.09.2015 12:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 96/VII/2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodzko oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków"

(Anna Podgórska)
04.09.2015 12:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 95/VII/2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie od osoby
fizycznej darowizny nieruchomości w Szalejowie Dolnym z
przeznaczeniem pod strefę aktywności gospodarczej"

(Anna Podgórska)
04.09.2015 12:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 94/VII.2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kłodzko
prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej"

(Anna Podgórska)
04.09.2015 12:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 93/VII/2015 z dn. 24.08.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie od osób fizycznych
darowizny nieruchomości w Wojborzu"

(Anna Podgórska)
11.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 92/VII/2015 z dn. 04.08.2015
r. w spr. wniesienia apelu do Posłów i Senatorów RP o
odrzucenie niektórych zapisów projekyu ustawy Prawo wodne
"

(Patrycja Pocion)
11.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 91/VII/2015 z dn. 04.08.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Patrycja Pocion)
15.07.2015 13:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 90/VII/2015 z dn. 10.07.2015
r. w spr. uchwalenia „Regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”"

(Patrycja Pocion)
15.07.2015 13:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 89/VII/2015 z dn. 10.07.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
położonego we wsi Wojciechowice w granicach działki
ewidencyjnej nr 395/2 AM.4"

(Patrycja Pocion)
15.07.2015 12:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 88/VII/2015 z dn. 10.07.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi
Wojciechowice"

(Patrycja Pocion)
15.07.2015 12:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 87/VII/2015 z dn. 10.07.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 86/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i
nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 85/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 84/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 83/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań
określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko na lata 2014-2025 za rok 2014"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 82/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla
części wsi Szalejowa Dolnego"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 81/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 80/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego we wsi
Jaszkówka, w granicach części działki ewidencyjnej nr 29
AM.1"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 79/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu wydzierżawienia części działki nr
11/2 w Kłodzku pod usługi telekomunikacyjne na okres 10
lat"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 78/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej
prawa własności nieruchomości stanowiącej drogę
wewnętrzną wraz z istniejącą w drodze infrastrukturą"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 77/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 76/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko za rok 2015 "

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 11:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 75/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2014 rok"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 11:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 74/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Kłodzko za rok 2014"

(Patrycja Pocion)
26.06.2015 11:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 73/VII/2015 z dn. 19.06.2015
r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kłodzko za rok 2014"

(Patrycja Pocion)
10.06.2015 12:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 72/VII/2015 z dn. 08.06.2015
r. w spr. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg
gminnych "

(Anna Podgórska)
10.06.2015 12:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 70/VII/2015 z
dn. 08.06.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko" na "Uchwała nr 71/VII/2015 z dn.
08.06.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.06.2015 12:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 70/VII/2015 z dn. 08.06.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 70/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 15:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 69/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. udzielenia dotacji na cele konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 68/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko” dla wybranych terenów położonych we
wsiach: Jaszkowa Dolna, Wojbórz i Boguszyn"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:56 Dodano załącznik "Uchwała nr 67/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Wojbórz, Stary Wielisław i
Szalejów Górny "

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 66/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
położonych we wsiach: Szalejów Dolny, Starków i
Łączna"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 65/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości
Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 64/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we
wsi Gorzuchów"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:44 Usunięto załącznik Uchwała nr 64/VII/2015 z dn.
28.05.2015 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu
położonego we wsi Gorzuchów

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 64/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we
wsi Gorzuchów"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 63/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi
Ołdrzychowice Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 62/VII/2015 z
dn. 28.05.2015 r. w spr.zmiany nazwy Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodzko na
lata 2014-2020" na "Uchwała nr 62/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. zmiany nazwy Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodzko na lata 2014-2020"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 62/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr.zmiany nazwy Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodzko na lata 2014-2020"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 61/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Kłodzko za rok 2014"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 60/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej
prawa własności lokalu użytkowego z przeznaczeniem na
cele społeczne (Krosnowice)"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 59/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej
prawa własności lokalu użytkowego z przeznaczeniem na
cele społeczne (Szalejów Dolny)"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 14:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 58/VII/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 13:55 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 57/VII/2015 z
dn. 20.05.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2015" na "Uchwała nr 57/VII/2015 z dn. 28.05.2015 r. w
spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
09.06.2015 13:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 57/VII/2015 z dn. 20.05.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
13.05.2015 14:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 56/VII/2015 z dn. 29.04.2015
r. w spr. odmowy usunięcia naruszenia prawa"

(Anna Podgórska)
13.05.2015 14:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 55/VII/2015 r. z dn.
29.04.2015 r. w spr. przystąpienia Gminy Kłodzko do
Porozumienia w sprawie przygotowania projektu „Singletrack
Glacensis”"

(Anna Podgórska)
13.05.2015 14:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 54/VII/2015 r. z dn.
29.04.2015 r. w spr. odmowy usunięcia naruszenia prawa "

(Anna Podgórska)
13.05.2015 13:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 53/VII/2015 r. z dn.
29.04.2015 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2015-2017"

(Anna Podgórska)
13.05.2015 13:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 52/VII/2015 z dn. 29.04.2015
r. w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny wraz z wykazem potrzeb za rok
2015"

(Anna Podgórska)
13.05.2015 13:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 51/VII/2015 z dn. 29.04.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
13.05.2015 13:50 Usunięto załącznik Uchwała nr 51/VII/2015 z dn.
29.04.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015

(Anna Podgórska)
13.05.2015 13:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 51/VII/2015 z dn. 29.04.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała nr 35/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r.
w spr. uchwalenia zmiany\"studium uwarunkowań i kierunków
zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko\", dla części
obszaru wsi Szalejów Dolny" na "Uchwała nr 35/VII/2015 z
dn. 27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany"studium
uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy
Kłodzko", dla części obszaru wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 35/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany"studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała nr 36/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r.
w spr. uchwalenia zmiany \"studium uwarunkowań i kierunków
zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko\", dla wybranych
terenów połozonych we wsi Wojbórz i wsi Stary Wielisław
" na "Uchwała nr 36/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r. w spr.
uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagosp.
przestrzennego Gminy Kłodzko", dla wybranych terenów
położonych we wsi Wojbórz i wsi Stary Wielisław "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 36/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
wybranych terenów połozonych we wsi Wojbórz i wsi Stary
Wielisław "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała nr 37/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r.
w spr. uchwalenia zmiany \"studium uwarunkowań i kierunków
zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko\", dla wybranych
terenów położonych we wsi Szalejów Górny i wsi Łączna
" na "Uchwała nr 37/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r. w spr.
uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagosp.
przestrzennego Gminy Kłodzko", dla wybranych terenów
położonych we wsi Szalejów Górny i wsi Łączna "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 37/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
wybranych terenów położonych we wsi Szalejów Górny i
wsi Łączna "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r.
w spr. uchwalenia zmiany \"studium uwarunkowań i kierunków
zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko\", dla części
obszaru wsi Starków " na "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn.
27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań
i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Starków "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn. 27.02.2015 r.
w spr. uchwalenia zmiany \"studium uwarunkowań i kierunków
zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko\", dla części
obszaru wsi Starków " na "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn.
27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań
i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Starków "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Starków "

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:03 Usunięto załącznik Uchwała nr 37/VII/2015 z dn.
27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań
i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
wybranych terenów położonych we wsi Szalejów Górny i
wsi Łączna

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:03 Usunięto załącznik Uchwała nr 36/VII/2015 z dn.
27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań
i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
wybranych terenów połozonych we wsi Wojbórz i wsi Stary
Wielisław

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:00 Usunięto załącznik Uchwała nr 35/VII/2015 z dn.
27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany"studium uwarunkowań
i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Szalejów Dolny

(Anna Podgórska)
22.04.2015 14:00 Usunięto załącznik Uchwała nr 38/VII/2015 z dn.
27.02.2015 r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań
i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Starków

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50/VII/2015 z dn.
30.03.2015 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu (Jaszkowa Dolna)"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 49/VII/2015 z dn. 30.03.2015
w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
(Krosnowice)"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 48/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 47/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Kłodzko przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w
Nowej Rudzie"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 46/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kłodzko w 2015 roku"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 45/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa
własności nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu
nieruchomości Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 44/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa
własności nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa
Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy we
Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 43/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 42/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:43 Usunięto załącznik Uchwała nr 42/VII/2015 z dn.
30.03.2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 42/VII/2015 z dn. 30.03.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 41/VII/2015 z dn. 25.03.2015
r. w spr. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 40/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. określenia kryteriów drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. prowadzonych
przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 39/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. zmiany uchwały nr 521/VI/2014 Rady Gminy Kłodzko
z dnia 27.06.2014 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.
przestrzennego Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 38/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Starków"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 37/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
wybranych terenów położonych we wsi Szalejów Górny i
wsi Łączna"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 36/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
wybranych terenów połozonych we wsi Wojbórz i wsi Stary
Wielisław"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 13:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 35/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany"studium uwarunkowań i
kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko", dla
części obszaru wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 12:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 34/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przestrzenego
Gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Boguszyn"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 12:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 33/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. zmian Uchwały nr 343/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko
z dn. 28.02.2013 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy Kłodzko we
wsi Jaszkowa Dolna, Żelazno"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 12:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 32/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.04.2015 12:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 31/VII/2015 z dn. 27.02.2015
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 30/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w
Bierkowicach"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 29/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. nadania nazw ulicy"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 28/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. zmiany Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko
z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:22 Dodano załącznik "Uchwała nr 27/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 26/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 25/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. zajęcia stanowiska dotyczącego konieczności
budowy drogi ekspresowej na odcinku Wrocław – Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 24/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 23/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa
Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 22/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. zmiany Uchwały nr 480/VI/2014 Rady Gminy Kłodzko
z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 21/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we
wsi Żelazno"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 20/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Górna,
Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 19/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 18/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
Gminy Kłodzko prawa własności nieruchomości gruntowej
(drogi) stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji
Nieruchomości Rolnych"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 15/VII/2015 z
dn. 29.01.2015 r. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015" na "Uchwała nr 15/VII/2015 z dn. 29.01.2015 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 17/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntów z osobą
fizyczną"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 16/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 15/VII/2015 z dn. 29.01.2015
r. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 14/VII/2014 z dn. 31.12.2014
r. w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2015"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 13/VII/2014 z dn. 31.12.2014
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 12:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 12/VII/2014 z dn. 31.12.2014
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 11:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 11/VII/2014 z dn. 19.12.2014
r. w spr. określenia wysokości dotacji dla zakładu
budżetowego Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 11:56 Dodano załącznik "Uchwała nr 10/VII/2014 z dn. 19.12.2014
r. w spr. zmiany treści uzasadnienia uchwały nr 54/VI/2014
Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 11:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 9/VII/2014 z dn. 19.12.2014
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 11:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 7/VII/2014 z dn. 19.12.2014
r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:57 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
19.02.2015 10:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 8/VII/2014 z dn. 19.12.2014
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 6/VII/2014 z dn. 19.12.2014
r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:34 Dodano załącznik "Uchwała nr 5/VII/2014 z dn. 08.12.2014
r. w spr. wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 4/VII/2014 z dn. 08.12.2014
r. w spr. zatwierdzenia Przewodniczących i Zastępców
Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 3/VII/2014 z dn. 08.12.2014
r. w spr. składu liczbowego i osobowego stałych komisji
Rady Gminy"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 2/VII/2014 z dn. 08.12.2014
r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 1/VII/2014 z dn. 08.12.2014
r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.02.2015 10:25 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)