ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2015


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2015
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.01.2016 13:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 225/2015 z dn.
29.12.2015 r. w spr. przeprowadzenia negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki i powołania Komisji Przetargowej
na zd. "Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Kłodzko w latach 2016-2017""

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 224/2015 z dn.
22.12.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzku na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 223/2015 z dn.
17.12.2015 r. w spr. wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa
informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 222/2015 z dn.
17.12.2015 r. w spr. wprowadzenia Systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko "

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 221/2015 z dn.
17.12.2015 r. w spr. powałania Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko "

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 220/2015 z dn.
17.12.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedazy"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 219/2015 z dn.
04.12.2015 r. w spr. powołania stałej Komisji
Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kłodzko i ustalenia zasad
przeprowadzania likwidacji składników majątkowych"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 218/2015 z dn.
30.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Wieloletniego Programu Współpracy Gminy
Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2016-2018"

(Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 217/2015 z dn.
27.11.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 216/2015 z dn.
26.11.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 215/2015 z dn.
25.11.2015 r. w spr. przekazania środka trwałego o nazwie:
1) Sieć kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach, 2) Sieć
kanalizacji sanitarnej w Jaszkowej Dolnej, 3) Sieć
kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie, 4) Sieć kanalizacji
sanitarnej w Bierkowicach"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 214/2015 z dn.
25.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
Gminie Kłodzko I etap”"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 213/2015 z dn.
24.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 212/2015 z dn.
24.11.2015 r. w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze
świąteczne centrum wsi"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 211/2015 z dn.
24.11.2015 r. w spr. przyznania nagród finansowych dla
aktywnych uczniów w różnych dziedzinach w roku 2015,
będących mieszkańcami Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 210/2015 z dn.
24.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 209/2015 z dn.
24.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie usług bezprzewodowego internetu dla 150
lokalizacji w okresie 36 miesięcy”"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 208/2015 z dn.
20.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 41/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 207/2015 z dn.
20.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 40/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 206/2015 z dn.
17.11.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 205/2015 z dn.
16.11.2015 r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Kłodzku"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 204/2015 z dn.
13.11.2015 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2016 oraz w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 203/2015 z dn.
13.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 8/D/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 202/2015 z dn.
12.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia przetargu i powołania
komisji przetargowej na najem lokalu w Krosnowicach ul.
Fabryczna 10"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 201/2015 z dn.
05.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 7/D/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 200/2015 z dn.
05.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 39/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 199/2015 z dn.
03.11.2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Opracowanie
projektu budowlano – wykonawczego dla zadania:
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci
wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach
Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej”"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 198/2015 z dn.
30.10.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015 "

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 197/2015 z dn.
30.10.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 196/2015 z dn.
30.10.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko – II przetarg” "

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 195/2015 z dn.
29.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 38/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 194/2015 z dn.
23.10.2015 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 193/2015 z dn.
22.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 36/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 192/2015 z dn.
22.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 37/2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 191/2015 z dn.
20.10.2015 r. w spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 190/2015 z dn.
19.10.2015 r. w spr. uzupełnienia składu Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 8 Starym Wielisławiu powołanej w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r."

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:19 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 165/2015 z dn.
15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 164/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 165/2015 z dn.
15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 164/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 163/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko”

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 163/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko”

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 162/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:16 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 162/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:16 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 161/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa
drogi nr 239 we wsi Łączna”

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:16 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 161/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa
drogi nr 239 we wsi Łączna”

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:14 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 15/2015 z
dn. 25.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
do sprzedaży nr 25/2015" na "Zarządzenie nr 152/2015 z dn.
25.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do
sprzedaży nr 25/2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 189/2015 z dn.
19.10.2015 r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 Starym Wielisławiu
powołanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25
października 2015 r."

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 188/2015 z dn.
15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 35/2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 187/2015 z dn.
15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 34/2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 186/2015 z dn.
15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 33/2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2015 z dn.
15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 32/2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 184/2015 z dn.
15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 31/2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 183/2015 z dn.
15.10.2015 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Remont rowu
nr 43 (w km 0+000-0+200) we wsi Jaszkowa Dolna [powódź
czerwiec 2009r.]”"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 182/2015 z dn.
14.10.2015 r. w spr. zasad zimowego utrzymania w sezonie
2015/2016 dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez
Wójta Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 181/2015 z dn.
13.10.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 180/2015 z dn.
08.10.2015 r. w spr. powołania koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r."

(Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 178/2015 z dn.
05.10.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Kłodzko w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r."

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 177/2015 z dn.
01.10.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 315 we wsi Boguszyn”"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 176/2015 z dn.
30.09.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na 2015"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 175/2015 z dn.
29.09.2015 r. w spr. ustalenia liczby stypendiów im.
Grzegorza Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny
2015/2016"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 174/2015 z dn.
29.09.2015 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony
lokali OBW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i do
Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r."

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 173/2015 z dn.
22.09.2015 r. w spr. ustalenia na terenie Gminy Kłodzko
wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172/2015 z dn.
21.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
przepustu drogowego we wsi Stary Wielisław”"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 171/2015 z dn.
17.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 30/2015"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 170/2015 z dn.
17.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 29/2015"

(Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 169/2015 z dn.
17.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 28/2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 168/2015 z dn.
17.09.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 167/2015 z dn.
16.09.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 166/2015 z dn.
16.09.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2015 z dn.
15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa
drogi nr 239 we wsi Łączna”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2015 z dn.
15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa
drogi nr 239 we wsi Łączna”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2015 z dn.
15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2015 z dn.
10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2015 z dn.
09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa
drogi nr 239 we wsi Łączna”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 160/2015 z dn.
08.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.320.000 PLN
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 159/2015 z dn.
08.09.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja
2015r. i 24 maja 2015r. – głosowanie ponowne"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 158/2015 z dn.
07.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 575 we wsi Żelazno – II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 157/2015 z dn.
04.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 26/2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 156/2015 z dn.
04.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi
przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach – II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 155/2015 z dn.
01.09.2015 r. w spr. ustalenia terminu składania wniosków
o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach
Rządowego programu pomoc uczniom w 2015r. – „Wyprawka
szkolna”"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 154/2015 z dn.
01.09.2015 r. w spr. wyznaczenia koordynatora czynności
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 153/2015 z dn.
31.08.2015 r. w spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015 r."

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2015 z dn. 25.08.2015
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr
25/2015"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 151/2015 z dn.
25.08.2015 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i
RIO sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze"

(Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2015 z dn.
25.08.2015 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania
stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko
dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
policealnych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy"

(Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:37 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 150/2015 z dn.
20.08.2015 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania
stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko
dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
policealnych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

(Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2015 z dn.
20.08.2015 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania
stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko
dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
policealnych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy "

(Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2015 z dn.
20.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 149/2015 z dn.
20.08.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 135/2015 z dn.
28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 280/2 (w km 0+000-0+200) we wsi Boguszyn [powódź
czerwiec 2009]”

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 134/2015 z dn.
27.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 133/2015 z dn.
23.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2015

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2015 z dn.
20.08.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 148/2015 z dn.
18.08.2015 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu
wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 147/2015 z dn.
14.08.2015 r. powołania Koordynatora gminnego obsługi
informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na
dzień 6 września 2015 r."

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 146/2015 z dn.
14.08.2015 r. powołania obwodowych komisji do spraw
referendum na terenie Gminy Kłodzko w ogólnokrajowym
referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r."

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 145/2015 z dn.
14.08.2015 r. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 575 we wsi Żelazno”"

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 144/2015 z dn.
13.08.2015 r. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali
obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w
głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r."

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 143/2015 z dn.
13.08.2015 r w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 142/2015 z dn.
11.08.2015 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjne dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 141/2015 z dn.
06.08.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne
odnawialne źródła energii– w procedurze zaprojektuj i
wybuduj""

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 140/2015 z dn.
31.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 139/2015 z dn.
30.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy nr 6/D/2015"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 138/2015 z dn.
28.07.2015 r w spr. przekazania środka trwałego o nazwie
„ogrodzenie placu zabaw przedszkola w Ołdrzychowicach
Kł.” na majątek Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach
Kł. "

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 137/2015 z dn.
28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Remont
bieżący drogowego obiektu mostowego we wsi Szalejów
Górny”"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 136/2015 z dn.
28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Remont
bieżący drogowego obiektu mostowego we wsi Wojbórz”"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2015 z dn.
28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 280/2 (w km 0+000-0+200) we wsi Boguszyn [powódź
czerwiec 2009]” "

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2015 z dn.
27.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2015 z dn.
23.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2015"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2015 z dn.
28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 280/2 (w km 0+000-0+200) we wsi Boguszyn [powódź
czerwiec 2009]” "

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2015 z dn.
27.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2015 z dn.
23.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2015"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 132/2015 z dn.
22.07.2015 r w spr. długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 154.400,00 zł na zadanie pn. „Budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodzko – III
etap”"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 131/2015 z dn.
22.07.2015 r w spr. długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 18.200,00 zł na zadanie pn. „Budowa
przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko – IV
etap”"

(Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 130/2015 z dn.
21.07.2015 r w spr. przedłużenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Gminnego w Krosnowicach"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 129/2015 z dn.
20.07.2015 r w spr. zasad korzystania ze służbowych
telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 128/2015 z dn.
20.07.2015 r w spr. uchylenia zarządzenia Nr 1604/2009
Wójta Gminy Kłodzko z dnia 02 marca 2009r. w sprawie
realizowania prywatnych rozmów telefonicznych przez
pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 127/2015 z dn.
16.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 23/2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 126/2015 z dn.
16.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 21/2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 125/2015 z dn.
14.07.2015 r w spr. zmian budżetu gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 124/2015 z dn.
14.07.2015 r w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert ba
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 123/2015 z dn.
10.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2015/2016”"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 122/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 121/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:33 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 120/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:31 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 120/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2015 z dn.
09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 118/2015 z dn.
02.07.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy w Gminie
Kłodzko – III etap”"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117/2015 z dn.
02.07.2015 r. w spr. sprawie zmiany zarządzenia nr 551/2013
z dnia 29.04.2013 r. w sprawie wyznaczenia samorządowych
koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na
terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 116/2015 z dn.
30.06.2015 r. w spr. zmian w budżecie gminy Kłodzko na rok
2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 115/2015 z dn.
29.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi
przy SP w Krosnowicach "

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 114/2015 z dn.
23.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa
drogi gminnej we wsi Boguszyn-I etap (działki nr 295 i
315)"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 113/2015 z dn.
23.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa
dróg nr 57/4,35/1, 35/2 we wsi Szalejów Dolny"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 112/2015 z dn.
23.06.2015 r. w spr. naliczania należności dla podmiotów
prow. dział. handl. podczas uroczystości Dożynek Gminy
Kł. – St. Wielisław 2015, które odbędą się w dn.
30.08.15 na gruntach należących do gminnego zasobu
nieruchomości"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 111/2015 z dn.
23.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.” Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 1546/1cz. I
1737/1 cz. we wsi Krosnowice"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 110/2015 z dn.
22.06.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 109/2015 z dn.
19.06.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 108/2015 z dn.
18.06.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do
sprzedaży nr 17/2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 107/2015 z dn.
18.06.2015 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości do
sprzedaży nr 16/2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 106/2015 z dn.
18.06.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do
sprzedaży nr 15/2015"

(Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 105/2015 z 12.06.2015 r.
w spr. zmiany Zarządzenia Nr 643/2013 Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 06 września 2013r. w sprawie wyznaczenia osoby do
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i
ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 104/2015 z dn.
12.06.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 643/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 06 września 2013r. w sprawie
wyznaczenia osoby do wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 103/2015 z dn.
09.06.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 102/2015 z
dn. 08.06.2015 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014" na "Zarządzenie nr
102/2015 z dn. 08.06.2015 r. w spr. zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy
Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 102/2015 z dn.
08.06.2015 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101/2015 z dn.
08.06.2015 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2014"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 100/2015 z dn.
02.06.2015 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Gminy Kłodzko w 2015 roku"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 99/2015 z dn. 29.05.2015
r. w spr. powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia
przetargu na najem lokalu Wojbórz 122"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 98/2015 z dn. 29.05.2015
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 97/2015 z dn. 29.05.2015
r. w spr.zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr
371/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenie zasad
wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne
Gminy Kłodzko niebędących w użyczeniu Ośrodka "

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 96/2015 z dn. 29.05.2015
r. w spr. powołania Komisji Przetargowe i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 239,286, 284/2 we wsi
Wojbórz”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 95/2015 z dn. 28.05.2015
r. w spr. podziału środków finansowych na udzielenie
dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 94/2015 z dn. 26.05.2015
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 504/2, 448,446 we wsi
Jaszkowa Dolna”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 93/2015 z dn. 26.05.2015
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 1117 i 1112 we wsi
Ołdrzychowice Kłodzkie”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 92/2015 z dn. 22.05.2015
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2015 z dn. 22.05.2015
r. w spr. zmian do budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 89/2015 z dn.
15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II
przetarg”

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:11 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 90/2015 z dn.
19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2014 organowi stanowiącemu

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:11 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 88/2015 z dn.
12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 88/2015 z dn.
12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 90/2015 z dn.
19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2014 organowi stanowiącemu

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 89/2015 z dn.
15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II
przetarg”

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 89/2015 z dn.
15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II
przetarg”

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:09 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 90/2015 z dn.
19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2014 organowi stanowiącemu

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:09 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 88/2015 z dn.
12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2015

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:06 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 85/2015 z 04.05.2015
r. w spr. udzielenia Panu Piotrowi Bryle dyrektorowi
Zakładu Wodociągów i kanalizacji Gminy Kłodzko
pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego zarządu

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2015 z 04.05.2015 r.
w spr. udzielenia Panu Piotrowi Bryle dyrektorowi Zakładu
Wodociągów i kanalizacji Gminy Kłodzko pełnomocnictwa do
sprawowania zwykłego zarządu"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015
r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014
organowi stanowiącemu"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015
r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w
km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015
r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014
organowi stanowiącemu"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015
r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w
km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015
r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014
organowi stanowiącemu"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015
r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w
km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015
r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014
organowi stanowiącemu"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015
r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w
km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015"

(Patrycja Pocion)
09.07.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 119/2015 z dn.
03.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy "

(Patrycja Pocion)
12.05.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 87/2015 z dn. 7.05.2015
r. w spr. ustalenia opłaty za usługi cmentarne na terenie
cmentarzy komunalnych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2015 z dn. 4.05.2015
r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania
zwykłego zarządu. "

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 4.05.2015
r. w spr. powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli
Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 83/2015 z dn. 4.05.2015
r. w spr. określenia sposobu prowadzenia kontroli
zarządczej w Urzędzie Gminy oraz zasad jej koordynacji"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82/2015 z dn. 30.04.2015
r. w spr. powołania zespołu ds. zasad udzielania dotacji
celowych na realizację przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska i gospodarką wodną"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 81/2015 z dn. 30.04.2015
r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży. "

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 80/2015 z dn. 30.04.2015
r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2015."

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 79/2015 z dn. 28.04.2015
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285
(w km 0+000-+336) we wsi Boguszyn”"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 78 z dn. 23.04.2015 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 11/2015"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2015 z dn. 21.04.2015
r. w spr. powołania Koordynatora gminnego obsługi systemu
informatycznego w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r."

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:48 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 77/2015 z dn.
21.04.2015 r. w spr. powołania Koordynatora gminnego
obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta
rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r.

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2015 z dn. 21.04.2015
r. w spr. powołania Koordynatora gminnego obsługi systemu
informatycznego w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. "

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 76/2015 z dn. 20.04.2015
r. w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Kłodzko w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r."

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 75/2015 z dn. 16.04.2015
r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy wykaz nr 4/D/2015"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 74/2015 z dn. 16.04.2015
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko I etap – II
przetarg""

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 73/2015 z dn. 15.04.2015
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Remont rowu nr 699/10 we wsi
Krosnowice – powódź 2009”"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 72/2015 z dn. 8.04.2015
r. w spr. powołania zespołu zadaniowego ds. przejęcia
terenu nieruchomości zabudowanych Lniarskiego Kompleksu
Włókienniczego „LECH – 2” spółka z ograniczona
odpowiedzialnością w Ołdrzychowicach Kł. ul. Fabryczna 1
"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 71/2015 z dn. 7.04.2015
r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 179/2011 Wójta Gminy
Kłodzko z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 70/2015 z dn. 2.04.2015
r. w spr. powołania Komisji socjalnej Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.05.2015 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 69/2015 z dn. 2.04.2015
r. w spr. wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 68/2015 z 02.04.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy 3/D/2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 67/2015 z 02.04.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 10/2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 66/2015 z 31.03.2015 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 65/2015 z 30.03.2015 r.
w spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej, przechowywanie w archiwum zakładowym
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 64/2015 z 30.03.2015 r.
w spr. wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 639/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 02 września 2013r. w spr. zarzadzania
ryzykiem w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 63/2015 z 23.03.2015 r.
w spr. powołania komisji do spraw brakowania druków
ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby
wydawania dowodów osobistych"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 62/2015 z 24.03.2015 r.
w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 61/2015 z 24.03.20156 r.
w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2014"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 60/2015 z 23.03.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 9/2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 59/2015 z 23.03.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 8/2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 58/2015 z 23.03.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 7/2015"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 57/2015 z 23.03.2015 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko I
etap”"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 56/2015 z 17.03.2015 r.
w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do prowadzenia spraw z zakresu potwierdzania
okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w
postępowaniu rekrutacyjnym do publ. przedszkoli"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 55/2015 z 13.03.2015 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja SUW Szalejów
Górny – montaż urządzeń do dekarbonizacji”"

(Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 54/2015 z 12.03.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 6/2015"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 53/2015 z 11.03.2015 r.
w spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 455/2012
w sprawie ustalenia zasad wykorzystania i rozliczania
środków z funduszu sołeckiego"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 52/2015 z 11.03.2015 r.
w spr. ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji
Mieszkaniowej oraz ustaleni zasad jej działania "

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 51/2015 z 10.03.2015 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Świadczenie ochrony
ubezpieczeniowej dla pojazdów i NNW strażaków OSP Gminy
Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50/2015 z 10.03.2015 r.
w spr. utworzenia Kapituły do spraw przyznawania Nagrody
Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” oraz
ustanowienia kategorii nagród"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 49/2015 z 06.03.2015 r.
w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 48/2015 z 05.03.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 47/2015 z 04.03.2015 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa lekkiego oleju
opałowego do trzech jednostek oświatowych w Gminie
Kłodzko – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 46/2015 z 27.02.2015 r.
w spr. zmian Zarządzenia nr 18/2014 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokumentacji przyjętych
zasad rachunkowości"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 45/2015 z 27.02.2015 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 44/2015 z 26.02.2015 r.
w spr. przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu
Nieruchomości na rok 2015"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 43/2015 z 26.02.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 5/2015"

(Anna Podgórska)
17.04.2015 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 42/2015 z 26.02.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 4/2015"

(Anna Podgórska)
16.04.2015 15:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 41/2015 z 26.02.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, nr wykazu 3/2015"

(Anna Podgórska)
16.04.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 40/2015 z 23.02.2015 r.
w spr. terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów
składania dokumentów oraz terminów postępowania
uzupełniającego do przedszkoli o oddziałów
przedszkolnych w szkołach podst. prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.04.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 39/2015 z 16.02.2015 r.
w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Dostawa oleju opałowego do
trzech jednostek oświatowych w Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.04.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarzadzenie nr 38/2015 z z 06.02.2015 r.
w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot.
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podst. prowadzonych przez Gminę
"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 37/2015 z 05.02.2015 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 36/2015 z 05.02.2015 r.
w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do
prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 35/2015 z 03.02.2015 r.
udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o
Karcie Dużej Rodziny"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34/2015 z 03.02.2015 r.
w spr. wyznaczenia koordynatora do sporządzania
miesięcznych sprawozdań rozliczenia dotacji przekazywanych
z budżetu wojewody do gmin w formie elektronicznej z
wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 33/2015 z 30.01.2015 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2015 z 30.01.2015 r.
w spr. udzielenia pożyczki dla Fundacji „Zielona
Latarnia” w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31/2015 z 29.01.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30A/2015 z 28.01.2015 r.
w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko
części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale
socjalne"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30/2015 z 21.01.2015 r.
w spr. zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 29A/2015 z 20.01.2015 r.
w spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
w roku 2015"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 29/2015 z 20.01.2015 r.
w spr. zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

(Anna Podgórska)
25.02.2015 09:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 28/2015 z 20.01.2015 r.
w spr. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot.
zmiany Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dn.
30.05.2011r. w spr. ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty "

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 27/2015 z 19.01.2015 r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do
dokonywania przeniesień wydatków budżetowych oraz
zaciągania zobowiązań i określania ich wysokości"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26/2015 z 16.01.2015 r.
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 25/2015 z 15.01.2015 r.
w spr. konsultacji społecznych Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 "

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 24/2015 z 15.01.2015 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowych
2015"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 23/2015 z 15.01.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 22/2015 z 15.01.2015 r.
w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia
samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35
sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 21/2015 z 14.01.2015 r.
w spr. ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji GK w ramach
prowadzenia działalności związanej z zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 20/2015 z 13.01.2015 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 19/2015 z 08.01.2015 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
15.01.2015 15:23 Usunięto załącznik Zarządzenie 14_2014 z 31 stycznia
2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy
Kłodzko.pdf

(Administrator Systemu)
15.01.2015 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie 14_2014 z 31 stycznia 2014
roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy
Kłodzko.pdf"

(Administrator Systemu)
12.01.2015 13:16 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)