UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VI KADENCJI - 2014 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VI KADENCJI - 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2014 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "załącznik nr 5 do uchwały nr
556.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "Wydatki fuduszu sołeckiego.pdf"
(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "kalkulacja wydatków fundusz
sołecki.pdf"

(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "załącznik nr 3 do uchwały nr
556.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały nr
556.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do uchwały nr
556.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr
556.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
07.01.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 556 z 12.11.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 555 z 30.10.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie od Gminnej Spółdzielni „
Samopomoc Chłopska” prawa własności lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na cele społeczne"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 554 z 30.10.2014 r. w spr.
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko na rok 2015"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 553 z 30.10.2014 r. w spr.
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kłodzko na lata 2014 – 2025"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 552 z 30.10.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa
własności działki stanowiącej własność Powiatu
Kłodzkiego"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 551 z 30.10.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod
ujęcie wody i stację uzdatniania wody"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 550 z 30.10.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości niezabudowanych i udziałów w
nieruchomościach zabudowanych od Agencji Nieruchomości
Rolnych – Oddział Terenowy we Wrocławiu do zasobu
nieruch. GK"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:44 Dodano załącznik "zał. nr 2 uchwała nr 549.VI.2014.pdf"
(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:43 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwała nr
549.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:43 Dodano załącznik "uzasadnienie uchwała nr
549.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 549 z 30.10.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załącznik nr 6 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załącznik nr 5 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załącznik 4-2 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załacznik 4-1 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załącznik nr 3 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załącznik nr 2 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "załącznik nr 1 uchwała nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr
548.VI.2014.pdf"

(Anna Podgórska)
24.11.2014 14:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 548 z 30.10.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 547 z 29.09.2014 r. w spr.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 546 z 29.09.2014 r. w spr.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 545 z 29.09.2014 r. w spr.
zwolnień i ulg przedmiotowych od podatku od nieruchomości
oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje tworzące
nowe miejsca pracy "

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 544 z 29.09.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości "

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:25 Usunięto załącznik Uchwała nr 544 z 29.09.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 544 z 29.09.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości "

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 543 z 29.09.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości "

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 542 z 29.09.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na podpisanie umowy o partnerstwie w
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr
3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670 – III
etap"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 541 z 29.09.2014 r. w spr.
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2015 rok"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:10 Dodano załącznik "zał nr 2 do uchwały 540 Wykaz
przedsięwzięć do WPF.pdf"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:10 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały 540 Wieloletnia
Prognoza Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:10 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 540.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 540 z 29.09.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 6 do uchwały 539.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 5 do uchwały 539.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 4-2 kalkulacja wydatków
fundusz sołecki do uchwały 539.pdf"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 4-1Wydatki fuduszu
sołeckiego do uchwały 539.pdf"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 3 do uchwały 539.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały 539.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do uchwały 539.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały 539.pdf"
(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 539 z 29.09.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
16.10.2014 09:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 538 z 29.09.2014 r. w spr.
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kłodzko, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury "

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 537 z 29.08.2014 r. w spr.
nadania tytułu honorowego Obywatelstwa Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 536 z 29.08.2014 r. w spr.
zmiany uchwały nr 42/VI/2011r. Rady Gminy Kłodzko z dnia
28 lutego 2011 r. w spr. trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania"

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 535 z 29.08.2014 r. w spr.
upoważnienia Wójta Gminy Kłodzko do przyjęcia dotacji i
zawarcia umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn.
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
Gminie Kłodzko etap I” "

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 534 z 29.08.2014 r. w spr.
wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 533 z 29.08.2014 r. w spr.
zaliczenia części dróg wewnętrznych do kategorii dróg
gminnych"

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:11 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:11 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 532.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 532 z 29.08.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:09 Dodano załącznik "załącznik nr 5 do uchwały nr 531.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:09 Dodano załącznik "załącznik nr 4 do uchwały nr 531.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:09 Dodano załącznik "załacznik nr 3 do uchwały nr 531.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:08 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały nr 531.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:08 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do uchwały nr 531.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:08 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 531.pdf"
(Anna Podgórska)
10.09.2014 11:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 531 z 29.08.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 530 z 28.0.2014 r. w spr.
zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego"

(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:30 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:30 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:30 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 529.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 529 z 28.0.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 4 do uchwały nr 528.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 3 do uchwały nr 528.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały nr 528.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do uchwały nr 528.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:27 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 528.pdf"
(Anna Podgórska)
01.08.2014 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 528 z 28.07.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy na rok 2014"

(Anna Podgórska)
15.07.2014 10:11 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 513.docx"
(Anna Podgórska)
15.07.2014 10:08 Usunięto załącznik zał. nr 1 do uchwały nr 513.doc
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 527 z 04.07.2014 r. w spr.
uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko”, dla
części terenów położonych we wsi Ołdrzychowice
Kłodzkie i Romanowo"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:47 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały nr 526.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:47 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 526.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 526 z 04.07.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 525 z 27.06.2014 r. w spr.
upoważnienia Wójta Gminy Kłodzko do złożenie wniosku o
dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 524 z 27.06.2014 r. w spr.
wprowadzająca zmiany do Uchwały Nr 481/VI/2014 z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kłodzko w 2014 roku"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 523 z 27.06.2014 r. w spr.
odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia
10.06.2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
Uchwałę Rady Gminy Kłodzko Nr 481/VI/2014 w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi "

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:34 Dodano załącznik "Analiza zasadności przystąpienia do
sporządzenia planu.docx"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:34 Dodano załącznik "zał. nr 1do uchwały nr 522 mpzp
Jaszkowa Górna.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:34 Dodano załącznik "Uchwała nr 522 z 27.06.2014 r. w spr.
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w
miejscowości Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "zał. nr 4 do uchwały nr 521
Żelazno.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "zał. nr 3 do uchwały nr 521 Jaszkowa
Górna.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały nr 521
Gorzuchów.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 521
Boguszyn.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "zał. nr 2.bmp"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 521 z 27.06.2014 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 520 z 27.06.2014 r. w spr.
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "zał. nr 5 do uchwały nr 519.docx"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "zał. nr 4 do uchwały nr 519.docx"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "zał. nr 3 do uchwały nr 519.docx"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały nr 519.docx"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 519.docx"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 519 z 27.06.2014 r. w spr.
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko na
II półrocze 2014 r."

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 518 z 27.06.2014 r. w spr.
wyrażenia opinii dotyczącej korekty granic Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Przełom Nysy
Kłodzkiej koło Morzyszowa""

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 517 z 27.06.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa
własności działki stanowiącej własność Powiatu
Kłodzkiego"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 516 z 27.06.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod
drogę"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr 515 z 27.06.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od
osoby fizycznej"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr 514 z 27.06.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:19 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 513.doc"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 513 z 27.06.2014 r. w spr.
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Kłodzko na lata 2014-2020"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 512 z 27.06.2014 r. w spr.
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:17 Dodano załącznik "zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć do
WPF.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:16 Dodano załącznik "zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:16 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 511.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 511 z 27.06.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "zał. nr 5 do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "zał. nr 4.2 do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "zał. nr 4.1 do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "zał. nr 3 do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:14 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr 510.pdf"
(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 510 z 27.06.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 509 z 27.06.2014 r. w spr.
udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 508 z 27.06.2014 r. w spr.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodzko za rok
2013"

(Anna Podgórska)
09.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 507 z 27.06.2014 r. w spr.
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kłodzko za rok 2013"

(Anna Podgórska)
25.06.2014 13:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 500 z 30.05.2014 r. w spr.
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w
działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 13:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 506 z 30.05.2014 r. w spr.
nadania nazw ulicy"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 13:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 505 z 30.05.2014 r. w spr.
przystąpienia Gminy Kłodzko do Stowarzyszenia „Kłodzka
Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania ”"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 13:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 504 z 30.05.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod
drogę"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 13:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 503 z 30.05.2014 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy usługowej, położonych we wsi
Ołdrzychowice Kłodzkie przy ul. Kłodzkiej"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 13:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 502 z 30.05.2014 r. w spr.
udzielenia dotacji na cele konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:59 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały nr 501.VI.2014
ocena zasobow ops2013.pdf"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:58 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały Nr 501 str
tytułowa.docx"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:58 Usunięto załącznik zał nr 1 do uchwały nr 501.VI.2014
ocena zasobow ops2013.pdf

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:57 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały nr 501.VI.2014
ocena zasobow ops2013.pdf"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 501 z 30.05.2014 r. w spr.
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie
Kłodzko za rok 2013"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 499 z 30.05.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod
drogę"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 498 z 30.05.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:49 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:49 Dodano załącznik "zał. 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:49 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 497 z 30.05.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "2- kalkulacja wydatków fundusz
sołecki.pdf"

(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "1- Wydatki fuduszu sołeckiego.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
24.06.2014 12:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 496 z 30.05.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 495 z 30.04.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach
wspólnych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
– Oddział Terenowy we Wrocławiu do zasobu nieruchomości
"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 494 z 30.04.2014 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu
położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 493 z 30.04.2014 r. w spr.
zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 492 z 30.04.2014 r. w spr.
zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 491 z 30.04.2014 r. w spr.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 490 z 30.04.2014 r. w spr.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 489 z 30.04.2014 r. w spr.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:38 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:38 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:38 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 488 z 30.04.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:26 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:26 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:26 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:26 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:26 Dodano załącznik "uzasadnienie 487.VI.2014.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2014 13:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 487 z 30.04.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 486 z 28.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę nr 175/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z
dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Kłodzko i nadania jej statutu"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 485 z 28.03.2014 r. w spr.
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 484 z 28.03.2014 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 295/VI/2012 w sprawie podziału Gminy
Kłodzko na stałe obwody głosowania"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 483 z 28.03.2014 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 277/VI/2012 w sprawie podziału Gminy
Kłodzko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 482 z 28.03.2014 r. w spr.
uchylenia uchwały nr 467/VI/2014 Rady Gminy Kłodzko z dnia
30 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Jaszkowa Górna dotyczących zniesienia
urzędowej nazwy miejscowości „kolonia Gaj” "

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 481 z 28.03.2014 r. w spr.
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kłodzko w 2014 roku"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał 7.bmp" (Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał 6.bmp" (Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał 5.bmp" (Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał 4.bmp" (Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał 3.bmp" (Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał 2.bmp" (Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "zał nr 1.bmp"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 480 z 28.03.2014 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów
położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice,
Wojbórz, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 479 z 28.03.2014 r. w spr.
przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o w Nowej Rudzie dla
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenie
ścieków na terenie gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 478 z 28.03.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Kłodzko funduszu sołeckiego"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:15 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:15 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:15 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:15 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:15 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 477 z 28.03.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:06 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:06 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:06 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 476 z 21.03.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.04.2014 14:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 475 z 21.03.2014 r w spr.
zmiany Uchwały nr 397/VI/2013 z dnia 8.08. 2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i
złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gosp."

(Anna Podgórska)
11.03.2014 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 474 z 28.02.2014 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 295/VI/2012 w spr. podziału Gminy
Kłodzko na stałe obwody głosowania"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 15:00 Usunięto załącznik Uchwała nr 474 z 28.02.2014 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 295/VI/2012 w spr. podziału Gminy
Kłodzko na stałe obwody głosowania

(Anna Podgórska)
11.03.2014 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 474 z 28.02.2014 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 295/VI/2012 w spr. podziału Gminy
Kłodzko na stałe obwody głosowania"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 473 z 28.02.2014 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 277/VI/2012 w spr. podziału Gminy
Kłodzko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 472 z 28.02.2014 r. w spr.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2014"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:51 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 741 z
28.02.2014 r. zmieniajaca Uchwałę Nr 282/VI/2012 z dnia 29
paździenika 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Kłodzko"
na "Uchwała nr 471 z 28.02.2014 r. zmieniajaca Uchwałę Nr
282/VI/2012 z dnia 29 paździenika 2012 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 741 z 28.02.2014 r.
zmieniajaca Uchwałę Nr 282/VI/2012 z dnia 29 paździenika
2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiacymi własność Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 470 z 28.02.2014 r.
zmiejająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:30 Dodano załącznik "załacznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:30 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 469 z 28.02.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 468 z 21.02.2014 r. w spr.
wniesienia skargi kasacyjnej"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 467 z 30.01.2014 r. w spr.
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jaszkowa
Górna dotyczących zniesienia urzędowej nazwy
miejscowości „kolonia Gaj”"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 466 z 30.01.2014 r. w spr.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim programem "

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 465 z 30.01.2014 r. w spr.
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osob objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin "

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 464 z 30.01.2014 r. w spr.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata
2014-2020"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 463 z 30.01.2014 r. w spr.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:06 Dodano załącznik "rys. do uchwały 5.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:06 Dodano załącznik "rys. do uchwały 4.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:06 Dodano załącznik "rys. do uchwały 3.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:06 Dodano załącznik "rys. do uchwały 2.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:06 Dodano załącznik "rys.do uchwały 1.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 14:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 462 z 30.01.2014 r. w spr.
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla
obrębów: Stary Wielisław, Krosnowice, Wojbórz, Szalejów
Górny, Bierkowice"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 461 z 30.01.2014 r. w spr.
wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:29 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:29 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:29 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 460 z 30.01.2014 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 dochody.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "Załacznik nr 4 wydatki.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 459 z 30.01.2014 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:16 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)