ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2014

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2014
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2014 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.02.2015 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 17/2014 z 31.12.2014 r.
w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16/2014 z 31.12.2014 r.
w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
24.02.2015 15:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2014 z 31.12.2014 r.
w spr. sposobu postępowania przy dokonywaniu zmian w
planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.01.2015 15:30 Usunięto załącznik Zarządzenie 14_2014 z 31 stycznia
2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy
Kłodzko.pdf

(Administrator Systemu)
15.01.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarządzenie 14_2014 z 31 stycznia 2014
roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy
Kłodzko.pdf"

(Administrator Systemu)
12.01.2015 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 14/2014 z 31.12.2014 r.
w spr. zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 13/2014 z 23.12.2014 r.
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu "

(Anna Podgórska)
12.01.2015 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 12/2014 z 22.12.2014 r.
w spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2014"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 9/2014 z 16.12.2014 r. w
spr. wprowadzenia, przekazywania, wykorzystania i
rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Kłodzko dla
samorządowych zakładów budżetowych"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 8/2014 z 16.2014 r. w
spr. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Kłodzko dla samorządowych instytucji kultury"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 7/2014 z 15.12.2014 r. w
spr. ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji
kultury dla których organizatorem jest Gmina Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 6/2014 z 15.12.2014 r. w
spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum zakładowym
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 5/2014 z 11.12.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 56/2014"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 4/2014 z 11.12.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 55/2014"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 3/2014 z 11.12.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 54/2014"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 2/2014 z 10.12.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych
koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 1/2014 z 08.12.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
12.01.2015 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 919 z 28.11.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 918 z 26.11.2014 r. w
spr. profilaktycznych posiłków i napojów dotyczące
pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 917 z 26.11.2014 r. w
spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 916 z 25.11.2014 r. w
spr. przyznania nagród finansowych dla aktywnych uczniów w
różnych dziedzinach w roku 2014, będących mieszkańcami
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 915 z 24.11.2014 r. w
spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze świąteczne
centrum wsi"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 914 z 20.11.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 913 z 20.11.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży 53/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 912 z 20.11.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 52/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 911 z 19.11.2014 r. w
spr. zasad zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015 dróg
gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 910 z 19.11.2014 r. w
spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego "

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 909 z 13.11.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 908 z 12.11.2014 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Małgorzacie
Pajor – Pijanowskiej Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 907 z 06.11.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 51/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 906 z 31.10.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 905 z 31.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 50/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 904 z 31.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 49/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 903 z 31.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 48/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 902 z 31.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 47/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 901 z 31.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 46/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 900 z 31.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 899 z 31.10.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „poprawa bezpieczeństwa i
ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kłodzko - zakup
średniego samochodu pożarniczego - III przetarg""

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 898 z 30.10.2014 r. w
spr. powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi
kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii
elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia przez Operatora
Systemu"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 897 z 29.10.2014 r. w
spr. określenia rodzaju środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego na stanowisku pracy:
robotnik gospodarczy"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 896 z 27.10.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 895 z 23.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy nr 8/D/2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 894 z 22.10.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „poprawa bezpieczeństwa i
ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kłodzko - Zakup
średniego samochodu pożarniczego - II przetarg""

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 893 z 21.10.2014 r. w
spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Gminie
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 892 z 21.10.2014 r. w
spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Gminie
Kłodzko – III etap "

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 891 z 15.10.2014 r. w
spr. przekazana środka trwałego o nazwie boisko o
sztucznej nawierzchni"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 890 z 13.10.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „poprawa bezpieczeństwa i
ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kłodzko z
uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych "

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 889 z 10.10.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 888 z 10.10.2014 r. w
spr. określenia zasad przechowywania i archiwizowania
dokumentacji związanej z realizacją projektów z udziałem
środków zewnętrznych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.12.2014 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 887 z 08.10.2014 r. w
spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko
części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale
socjalne"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 886 z 07.10.2014 r. w
spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Powiatu
Kłodzkiego w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz
harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego "

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 885 z 02.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 45/2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 884 z 02.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 44/2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 883 z 01.10.2014 r. w
spr. ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 882 z 30.09.2014 r. w
spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 881 z 30.09.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 880 z 30.09.2014 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Kłodzko na lata 2014-2025"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 879 z 30.09.2014 r. w
spr. ustalenia liczby stypendiów im. Grzegorza
Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny 2014/2015"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 878 z 26.09.2014 r. w
spr. ustanowienia Koordynatora gminnego obsługi systemu
informatycznego w wyborach do rad gminy, rad powiatów,
sejmików województwa i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów "

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 877 z 25.09.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 6/5 we
wsi Wilcza"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 876 z 24.09.2014 r. w
spr. przekazania środka trwałego ZWiK GK o nazwie
„przyłącze wodociągowe w rozdzielczej sieci
wodociągowej we wsi Młynów, Podtynie, Wojbórz”"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 875 z 19.09.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych
koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 874 z 16.09.2014 r. w
spr. powołania Komisji przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego w kwocie 2.340.000 zł na pokrycie
plan. deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 873 z 12.09.2014 r. w
spr. ustalenia na terenie Gminy Kłodzko wykazu siedzib
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 872 z 12.09.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 871 z 09.09.2014 r. w
spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 870 z 09.09.2014 r. w
spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 869 z 09.09.2014 r. w
spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 868 z 09.09.2014 r. w
spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
w roku 2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 867 z 09.09.2014 r. w
spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo
podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:46 Dodano załącznik "Zarządzenie 866 z 09.09.2014 r. w spr.
wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas
nieobecności dyrektora Przedszkola Gminnego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 865 z 09.09.2014 r. w
spr. upoważnienia dyrektorów przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Kłodzko do rozpatrywania spraw w zakresie
niepobierania opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego "

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 864 z 08.09.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja remizy
OSP w Jaszkowej Dolnej i Ołdrzychowicach Kłodzkich – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 863 z 03.09.2014 r. w
spr. przekazania środka trwałego o nazwie „Boisko o
sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem”"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 862 z 01.09.2014 r. w
spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 maja
2014 r."

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 861 z 01.09.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – II
przetarg”"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 860 z 29.08.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 859 z 26.08.2014 r. w
spr. wydania opinii o przeniesieniu nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 858 z 26.08.2014 r. w
spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 857 z 26.08.2014 r. w
spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych
sam. instytucji kultury za I półrocze 2014 r."

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 856 z 26.08.2014 r w
spr. zmian do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 854z 19.08.2014 r. w spr.
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej" na
"Zarządzenie nr 854 z 19.08.2014 r. w spr. powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 855 z 22.08.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi i
infrastruktury towarzyszącej do podstrefy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwest-Park w Jaszkowej
Dolnej "

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 854z 19.08.2014 r. w
spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 853 z 18.08.2014 r. w
spr. utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego
Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług
Administracji publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 852 z 18.08.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 851 z 18.08.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „przebudowa drogi nr 61 i
66/2 we wsi Wojbórz"

(Anna Podgórska)
27.10.2014 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 850 z 18.08.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja remizy
OSP w Jaszkowej Dolnej i Ołdrzychowicach Kłodzkich –
etap I – remont dachu remizy w Ołdrzychowicach Kł.""

(Anna Podgórska)
27.10.2014 12:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 849 z 18.08.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kolektora
deszczowego odprowadzającego wodę z terenu WSSE w
miejscowości Jaszkowa Dolna – Gmina Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 848 z 14.08.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 43/2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 847 z 14.08.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 42/2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 846 z 14.08.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 41/2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 844 z 12.08.2014 r. w
spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu
pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” "

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 843 z 08.08.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 40/2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 842 z 08.08.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 39/2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 841 z 08.08.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 38/2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 840 z 08.08.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 839 z 08.08.2014 r. w
spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2015"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 838 z 06.08.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa odcinków sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodzko – II etap oraz
budowa przyłączy kanalizacyjnych w gminie Kłodzko –
III"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 837 z 05.08.2014 r. w
spr. naliczenia należności dla podmiotów prowadzących
działalność handlową podczas realizacji projektu pt.
„Festiwal Polsko – Czeskich Smaków i Tradycji”
Bierkowice 2014 na gruntach należących do gminnego zasobu"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 836 z 05.08.2014 r. w
spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 835 z 05.08.2014 r. w
spr. upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków
dla opiekunów"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 834 z 05.08.2014 r. w
spr. udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w
sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do
wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:43 Dodano załącznik "Zarządznie nr 833 z 05.08.2014 r. w
spr. upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowania w sprawie
świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych "

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 832 z 31.07.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 831 z 30.07.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Remont 3 lokali
mieszkalnych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej”"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 830 z 30.07.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Remont 8 lokali
mieszkalnych w miejscowości Szalejów Dolny, Krosnowice i
Jaszkowa Dolna”"

(Anna Podgórska)
01.10.2014 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 829 z 30.07.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Budowa drogi i
infrastruktury towarzyszącej do podstrefy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwest-Park w Jaszkowej
Dolnej "

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 824 z
17.07.2014 r. w spr. sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" na
"Zarządzenie nr 824 z 17.07.2014 r. w spr. sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży 37/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 823 z
17.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie nr 823 z
17.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 36/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 817 z
03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczony do sprzedaży 34/2014" na "Zarządzenie nr 817
z 03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 34/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 816 z
03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczony do sprzedaży 33/2014" na "Zarządzenie nr 816
z 03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 33/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 815 z
03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczony do sprzedaży 32/2014" na "Zarządzenie nr 815
z 03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 32/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 814 z
03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczony do sprzedaży 31/2014" na "Zarządzenie nr 814
z 03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 31/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 813 z
03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczony do sprzedaży 30/2014" na "Zarządzenie nr 813
z 03.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 30/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 821 z
10.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie nr 821 z
10.07.2014 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 35/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 828 z
28.07.2014 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 705/2014 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 17.01.2014 r. w spr. przekazania
uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień
wydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań i
określania ic" na "Zarządzenie nr 828 z 28.07.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 705/2014 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 17.01.2014 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom
jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych
oraz zaciągania zobowiązań"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarzadzenie nr 828 z
28.07.2014 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 705/2014 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 17.01.2014 r. w spr. przekazania
uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień
wydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań i
określania ic" na "Zarządzenie nr 828 z 28.07.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 705/2014 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 17.01.2014 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom
jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych
oraz zaciągania zobowiązań i określania ic"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:24 Dodano załącznik "Zarzadzenie nr 828 z 28.07.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 705/2014 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 17.01.2014 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom
jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych
oraz zaciągania zobowiązań i określania ic"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 827 z 24.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 826 z 22.07.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 824 z 17.07.2014 r. w
spr. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 823 z 17.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 821 z 10.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 820 z 08.07.2014 r. w
spr. zmian do budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy
2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 819 z 07.07.2014 r. w
spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 818 z 04.07.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 821we
wsi Stary Wielisław – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 817 z 03.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do
sprzedaży 34/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 816 z 03.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do
sprzedaży 33/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 815 z 03.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do
sprzedaży 32/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 814 z 03.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do
sprzedaży 31/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 813 z 03.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do
sprzedaży 30/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 812 z 03.07.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych
koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 811 z
01.07.2014 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w
Jaszkowej Dolnej" na "Zarządzenie nr 811 z 01.07.2014 r. w
spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej
Dolnej"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 811 z 01.07.2014 r.
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej
Dolnej"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 810 z 30.06.2014 r. w
spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 10:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 809 z 26.06.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 29/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 808 z
25.06.2014 r. w spr. przekazania środka trwałego pn.
„Pompownia wodociągowa w Bierkowice”" na "Zarządzenie
nr 808 z 25.06.2014 r. w spr. przekazania środka trwałego
pn. „Pompownia wodociągowa w Bierkowicach”"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 806 z
17.06.2014 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie nr 806 z
17.06.2014 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 808 z 25.06.2014 r. w
spr. przekazania środka trwałego pn. „Pompownia
wodociągowa w Bierkowice”"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 807 z 17.06.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 806 z 17.06.2014 r. w
spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 805 z 16.06.2014 r. w
spr. udzielenia upoważnienia do realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 804 z
16.06.2014 w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 1892 i 1998 we wsi Krosnowice”" na "Zarządzenie
nr 804 z 16.06.2014 r. w spr. powołania Komisji
Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
pn. „Przebudowa drogi nr 1892 i 1998 we wsi Krosnowice”"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 804 z 16.06.2014 w spr.
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 1892 i 1998 we
wsi Krosnowice”"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 803 z 16.06.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 821 we
wsi Stary Wielisław”"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 802 z 12.06.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 28/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 801 z 12.06.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 27/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 800 z 05.06.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 26/2014"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:35 Dodano załącznik "Zrządzenie nr 799 z 04.06.2014 r. w
spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka
Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich
za rok 2013"

(Anna Podgórska)
04.08.2014 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 798 z 04.06.2014 r. w
spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2013"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 797 z 04.06.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Wieś retro – Szalejów
Dolny”"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 796 z 02.06.2014 r. w
spr. powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminy
Kłodzko w 2014 roku"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 795 z 02.06.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego dla zadania: Budowa wodociągu
dla wsi Wilcza wraz ze stacją uzdatniania wody – II prz."

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 794 z 30.05.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 793 z 29.05.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 792 z 28.05.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko""

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 791 z 27.05.2014 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 790 z 22.05.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 24/2014"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 789 z 22.05.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 23/2014"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 788 z 22.05.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 22/2014"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 787 z 20.05.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 786 z 19.05.2014 r. w
spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do realizacji zasiłków dla opiekunów"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 785 z 19.05.2014 r. w
spr. uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14
w Wojborzu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Anna Podgórska)
03.07.2014 10:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 784 z 19.05.2014 r.
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 14 w Wojborzu, w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r."

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 783 z 16.05.2014 r. w
spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 782 z 16.05.2014 r. w
spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 6 w Żelaźnie w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r."

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 781 z 15.05.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 780 z 12.05.2014 r. w
spr. Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
Urząd Gminy w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 779 z 12.05.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa instalacji
elektrycznej w Przedszkolu w Krosnowicach”"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 778 z 12.05.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
03.07.2014 09:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 777 z 09.05.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
Przetargu nieograniczonego pn. „Remont rowu nr 135 (w km
0+020 – 0 +350) we wsi Ławica(powódź czerwiec 2009r.)""

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 776 z 09.05.2014 r. w
spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2013
organowi stanowiącemu"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 775 z 05.05.2014 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Kłodzko na lata 2014-2020 "

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 774 z 05.05.2014 r. w
spr. ustanowienia Koordynatora gminnego obsługi systemu
informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego ,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 772 z 30.04.2014 r. w
spr. ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji "

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 771 z 30.04.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 770 z 24.04.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy nr 5/D/2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 769 z 23.04.2014 r. w
spr. powołania Gminnej Komisji Wyborczej Młodzieżowej
Rady Gminy"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 768 z 17.04.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy nr 4/D/2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 767 z 17.04.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 21/2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 766 z 17.04.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 20/2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 765 z 17.04.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. ”Opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego dla zadania: budowa wodociągu
dla wsi Wilcza wraz ze stacją uzdatniania wody” "

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 764 z 17.04.2014 w spr.
zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 763 z 17.04.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi nr 470 (w km
0+000-0 +200)we wsi Wojciechowice”"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 762 z 16.04.2014 r. w
spr. przekazania środka trwałego o nazwie „Sieć
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej
Dolnej”"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 761 z 16.04.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie
przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu
komputerowego – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
19.05.2014 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 760 z 14.04.2014 r. w
spr. przekazywania sprawozdań o udzielenie pomocy
publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub
rybołówstwie i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z
wykorzystaniem aplikacji SHRIMP "

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 759 z 9.04.2014 r. w
spr. określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie
operacji finansowych przez kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 758 z 9.04.2014 w spr.
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania budynku Domu Ludowego w Jaszkowej Górnej – II
etap”"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 757 z 9.04.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogowego
obiektu mostowego w ciągu drogi nr 288 we wsi Jaszkowa
Górna”"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 756 z 8.04.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg
wewnętrznych na terenie Przedszkola Gminnego w Bierkowicach
– I etap”"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 755 z 4.04.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 18/2014"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 754 z 3.04.2014 r. w
spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 753 z 2.04.2014 r. w
spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów
głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r."

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 752a z 31.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia konkursu dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 752 z 31.03.2014 r. w
spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko
części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale
socjalne"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 751 z 31.03.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 750 z 28.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 19/2014"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 749 z 28.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 14/2014"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 748 z 26.03.2014 r. w
spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury "

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 747 z 20.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 17/2014"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 746 z 20.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 16/2014 "

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 745 z 19.03.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu
komputerowego”"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 744 z 14.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
22.04.2014 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 743 z 12.03.2014 r. w
spr. utworzenia Kapituły do spraw przyznawania Nagrody Roku
Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” oraz
ustanowienia Kategorii nagród"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 742 z 12.03.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 741 z 11.03.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych""

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 740 z 10.03.2014 r. w
spr. udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników
Krosnowic"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 739 z 06.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 13/2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 738 z 06.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 12/2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 737 z 06.03.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 11/2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 736 z 04.03.2014 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego "

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 735 z 03.03.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie dokumentacji
technicznej na budowę drogi o dł. ok. 630 mb na terenie
Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 734
z28.02.2014 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2014" na "Zarządzenie nr 734 z 28.02.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 734 z28.02.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 733 z 27.02.2014 w spr.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 10/2014"

(Anna Podgórska)
11.04.2014 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 732 z 27.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 9/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 731 z 27.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 8/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 730 z 27.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 7/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 729 z 27.02.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska o sztucznej
nawierzchni przy szkole podstawowej w Jaszkowej Dolnej –
II przetarg”"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 728 z 27.02.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojciechowicach – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 727 z 25.02.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 726 z 21.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy nr 3/D/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 725 z 21.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 6/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 724 z 21.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 5/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 723 z 21.02.2014 r. w
spr. przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu
Nieruchomości na rok 2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 12:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 722 z 18.02.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 12:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 721 z 17.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 4/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 12:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 720 z 17.02.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 3/2014"

(Anna Podgórska)
26.03.2014 12:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 719 z 17.02.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu
technicznego dla zadania „remont, przebudowa i rozbudowa
Sali Podhalanka w Krosnowicach""

(Anna Podgórska)
06.03.2014 13:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 711 z
30.01.2014 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 396/8 we wsi Wojciechowice”" na "Zarządzenie nr
711 z 31.01.2014 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi nr 396/8 we wsi Wojciechowice”"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 718 z 14.02.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „wykonanie odwiertu studni
na działce nr 21/2 na potrzeby wodociągu dla wsi
Żelazno”"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 717 z 10.02.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojciechowicach”"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 716 z 10.02.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.’Budowa boiska o sztucznej
nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej”"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 715 z 03.02.2014 r. w
spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 714 z 03.02.2014 r. w
spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 29 kwietnia 2013r. w spr. wyznaczenia samorządowych
koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na
terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 713 z 31.01.2014 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2014"

(Anna Podgórska)
05.03.2014 11:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 712 z 31.01.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 537 we
wsi Żelazno”"

(Anna Podgórska)
04.03.2014 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 711 z 30.01.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 396/8
we wsi Wojciechowice”"

(Anna Podgórska)
04.03.2014 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 710 z 29.01.2014 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014"

(Anna Podgórska)
04.03.2014 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 708 z 23.01.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
04.03.2014 15:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 707 z 21.01.2014 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie wznowień i
ustaleń dróg gminnych dla Gminy Kłodzko w roku 2014”"

(Anna Podgórska)
23.01.2014 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 706 z 20.01.2014 r. w
spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i spotu ze środków finansowych Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

(Anna Podgórska)
23.01.2014 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 705 z 17.01.2014 r. w
spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do
dokonywania przeniesień wydatków budżetowych oraz
zaciągania zobowiązań i określania ich wysokości "

(Anna Podgórska)
23.01.2014 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 704 z 16.01.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy wykaz nr 1/D/2014"

(Anna Podgórska)
23.01.2014 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 703 z 16.01.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży "

(Anna Podgórska)
23.01.2014 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 702 z 16.01.2014 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
23.01.2014 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 701 z 15.01.2014 r. w
spr. przekazania środka trwałego o nazwie „sieć
kanalizacji sanitarnej dla wsi Boguszyn”"

(Anna Podgórska)
23.01.2014 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 700 z 14.01.2014 r. w
spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
w roku 2014"

(Anna Podgórska)
23.01.2014 13:34 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)