O KOMISJI

KOMISJA NASZA DZIAŁA PRZY URZĘDZIE GMINY W KŁODZKU.


Realizujemy zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, na terenie Gminy Kłodzko. Na naszej stronie staraliśmy się umieścić treści mające na celu ułatwić Państwu znalezienie informacji związanych z powyższą tematyką. Są tu adresy instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz praktyczne informacje takie jak np. gdzie złożyć wniosek o leczenie osoby uzależnionej od alkoholu, co powinien on zawierać oraz wiele innych. Mamy nadzieję, że na naszej stronie znajdziecie Państwo te informacje, których szukacie.

 

SKŁAD KOMISJI:
1)Wiesława Teresak – Przewodniczący Komisji
2)Ewa Stępkowska – z-ca Przewodniczącego Komisji
3)Joanna Balasa – członek Komisji
4)Dorota Jaworska – członek Komisji

SIEDZIBA GKRPA
Urząd Gminy w Kłodzku
ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko

 

MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, 57-300 Kłodzko, ul. Łużycka 7 pełni dyżur Ewa Stępkowska - Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, oraz członek Komisji Joanna Balasa TELEFON 74 647 00 50

Dla ujednolicenia, usprawnienia i ułatwienia spraw formalnych na stronie tej umieściliśmy aktualne druki i dokumenty opracowane przez Komisję.

Instytucje oraz osoby prywatne mogą zwracać się do GKRPA o przyznanie im środków finansowych, jednak muszą być podstawy do złożenia takiego wniosku tzn. wnioskowane środki finansowe muszą być przeznaczone na realizację ustawowych zadań zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii i Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W celu ułatwienia procedury związanej z wnioskowaniem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, opracowaliśmy druk takiego wniosku.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O KOMISJI
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Joanna Kulbaka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2012 18:51