UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VI KADENCJI (2012 i 2013)

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VI KADENCJI (2012 i 2013)
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Zdzisław Piotrowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2012 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.07.2014 13:17 Dodano załącznik "Uchwała nr 326 z 30.01.2013 r. w spr.
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w
działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym"

(Anna Podgórska)
30.07.2014 13:15 Usunięto załącznik Uchwała nr 326 z 30.01.2013 r. w spr.
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w
działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 458 z 31.12.2013 r. w spr.
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 12:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 457 z 31.12.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
działki /drogi/ stanowiącej własność Powiatu
Kłodzkiego"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:22 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:22 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:22 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 456 z 31.12.20313 r. w spr.
zmian do do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:19 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:18 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:18 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:18 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:18 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
11.03.2014 10:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 455 z 31.12.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 14:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 454 z 19.12.2013 r. w spr.
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda
dotyczącego przewozów uczniów"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 14:03 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.docx"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 453 z 19.12.2013 r. w spr.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Droszków"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 14:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 452 z 19.12.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 14:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 451 z 19.12.2013 r. w spr.
zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30
marca 2011 r. w spr. zasad udzielania dotacji celowych na
realizację przedsięwzięć związanych z ochroną
środowiska i gospodarką wodną"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:58 Dodano załącznik "zal nr 2Wykaz przedsięwzięć do
WPF.pdf"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:58 Dodano załącznik "zal nr 1Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:57 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 450 z 19.12.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:50 Dodano załącznik "załącznik nr4.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:50 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:50 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:50 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:49 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 449 z 19.12.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 448 z 19.12.2013 r. w spr.
określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej na 2013
rok dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 447 z 19.12.2013 r. w spr.
uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:38 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr
446.VI.2013.pdf" na "Uchwała nr 446 z 19.12.2013 r. w spr.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:35 Dodano załącznik "uchwała nr 446.VI.2013.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:35 Usunięto załącznik Uchwała nr 446 z 19.12.2013 r. w spr.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:33 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:33 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF z podpisem
el..pdf"

(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:33 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2014 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 446 z 19.12.2013 r. w spr.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 445 z 29.11.2013 r. w spr.
przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Kłodzko za rok szkolny 2012 / 2013"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 444 z 29.11.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 443 z 29.11.2013 r. w spr.
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko na rok 2014"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 442 z
29.11.2013 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
10-ciu latdziałki nr 1292/1 położonej w Jaszkowej
Górnej, części działki nr 342/1 położonej w Szalejowie
Dolnym celem prowadzenia gospodarki rybnej i na cele
rekreacyjne" na "Uchwała nr 442 z 29.11.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu
latdziałki nr 1292/1 położonej w Jaszkowej Górnej,
części działki nr 342/1 położonej w Szalejowie Dolnym
celem prowadzenia gospodarki rybnej i na cele rekreacyjne"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 442 z 29.11.2013 r.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu
latdziałki nr 1292/1 położonej w Jaszkowej Górnej,
części działki nr 342/1 położonej w Szalejowie Dolnym
celem prowadzenia gospodarki rybnej i na cele rekreacyjne"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:35 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:35 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:35 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 441 z 29.11.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:33 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:33 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:33 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:32 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
04.12.2013 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 440 z 29.11.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
21.11.2013 08:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 439 z 30.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 428/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z
dnia 26.09.2013r. w spr. udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
21.11.2013 08:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 438 z 30.10.2013 r. w spr.
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w
wyniku podziału nieruchomości "

(Anna Podgórska)
21.11.2013 08:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 437 z 30.10.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, we wsi
Wojciechowice”"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 436 z 30.10.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Wojbórz i Stary
Wielisław"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 435 z 30.10.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Szalejów Górny i
Łączna"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 434 z 30.10.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, dla części wsi Starków i Wojbórz "

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 433 z 30.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 45/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z
dnia 7.03. 2011 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia
zmiany „studium uwarunkowań i kierunków
zagosp.przestrzennego Gminy Kłodzko”, - cz.
Ołdzrychowice Kł., Romanowo"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 432 z 30.10.2013 r. w spr.
zmiany uchwały Nr 381/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10
czerwca 2013 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla obrębu
Stary Wielisław"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:14 Dodano załącznik "załacznik nr 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:14 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 431 z 30.10.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:12 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:12 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:12 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:12 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:12 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
20.11.2013 15:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 430 z 30.10.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 15:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 429 z 26.09.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na podpisanie umowy o partnerstwie w
realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr
3280D w miejscowości Krosnowice – II etap, km 0+305 do 0+
800”"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 15:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 428 z 26.09.2013 r. w spr.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 15:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 427 z 26.09.2013 r. w spr.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 15:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 426 z 26.09.2013 r. w spr.
uchylenia uchwały nr 401/VI/2013 z dnia 29.08.2013r. w
sprawie zmiany zapisu w §16 ust.1 uchwały Nr 381/VI/2013
Rady Gminy Kłodzko z dnia 10.06.2013r. w spr. uchwalenia
mpzp Gminy Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 15:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 425 z 26.09.2013 r. w spr.
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kłodzko, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów
fin. samorząd. inst. kultury za I półrocze 2013 r."

(Anna Podgórska)
07.10.2013 15:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 424 z 26.09.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych –
Oddział Terenowy we Wrocławiu do zasobu nieruchomości
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 423 z 26.09.2013 r. w spr.
zmiany Uchwały Nr 405/VI/2013 z dnia 29.08.2013 r. w spr.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 422 z 26.09.2013 r. w spr.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przezwłaściciela
nieruchomości "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 421 z 26.09.2013 r. w spr.
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kłodzko w 2013 roku"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 420 z 26.09.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w miejscowościach: Stary Wielisław,
Bierkowice, Krosnowice, Jaszkowa Dolna"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 419 z 26.09.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranego terenu w miejscowości Boguszyn"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 418 z 26.09.2013 r. w spr.
zmiany zapisu w §16 ust.1 uchwały Nr 381/VI/2013 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 10.06.2013 roku w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 417 z 26.09.2013 r. w spr.
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 416 z 26.09.2013 r. w spr.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2014 rok"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 415 z 26.09.2013 r. w spr.
dopuszczenia zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stanowiącej dochódbudżetu Gminy Kłodzko,
kartą płatniczą "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:33 Dodano załącznik "zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć do
WPF.pdf"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:32 Dodano załącznik "zał. nr 1. Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:32 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 414 z 26.09.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:30 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:30 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:30 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:29 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:29 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 413 z 26.09.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 412 z 29.08.2013 r. w spr.
odpowiedzi na skargę wniesioną do WSA we Wrocławiu na
Uchwałę Nr 350/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia
14.03.2013 r. zmieniającą uchwałę w spr. wprowadzenia
Regulaminu utrzymania porządku i czystości "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 411 z 29.08.2013 r. w spr.
odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Adminstarcyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr 291/VI/2012
Rady Gminy Kłodzko z dnia 30.11.2012 r. w spr. wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 410 z 29.08.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko
dla terenu położonego we wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 409 z 29.08.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat
części działki nr 29/2 o pow. 0,05 ha oraz części
działki nr 29/8 o pow. 0,02 ha położonych w Młynowie na
cele rekreacyjne"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 14:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 408 z 29.08.2013 r. w
swyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
lokali mieszkalnych oraz nieruchomości związanych z ich
obsługą od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział
Terenowy we Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:55 Dodano załącznik "Zał 2 wyróznienie zmiany.jpg"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:55 Dodano załącznik "zał 2 pomniejszenie.jpg"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:55 Dodano załącznik "zał. 4 rozstrzygnięcie.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:54 Dodano załącznik "zał. nr 3 Uwarunkowania.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:54 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:54 Dodano załącznik "zał. 1 do uchwały.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:54 Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 407 z 29.08.2013 r. w spr.
uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Kłodzko”, dla
części wsi Ołdrzychowice Kłodzkie "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 406 z 29.08.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 405 z 29.08.2013 r. w spr.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 404 z 29.08.2013 r. w spr.
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w
Boguszynie"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 403 z 29.08.2013 r. w spr.
przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 402 z 29.08.2013 r. w spr.
zmiany Uchwały Nr 341/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia
28.02.2013 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego
gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 401 z 29.08.2013 r. w spr.
zmiany zapisu w §16.1 Uchwały Nr 381/VI/2013 Rady Gminy
Kłodzko z dnia 10 czerwca 2013 roku w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 400 z 29.08.2013 r. w spr.
zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:36 Dodano załącznik "zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć do
WPF.pdf"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:36 Dodano załącznik "zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:35 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 399 z 29.08.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:33 Dodano załącznik "załącznik nr4.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:32 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:32 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:32 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:32 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
07.10.2013 13:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 398 z 29.08.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
20.08.2013 12:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 397 z 08.08.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i
złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego"

(Anna Podgórska)
22.07.2013 13:39 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
22.07.2013 13:39 Dodano załącznik "uchwała nr 396.VI.2013.doc"
(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:38 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
22.07.2013 13:37 Dodano załącznik "uchwała nr 395.VI.2013.pdf"
(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:37 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr
395.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:36 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr
395.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:36 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały nr
395.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:34 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
22.07.2013 13:34 Dodano załącznik "uchwała nr 394.VI.2013.pdf"
(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:34 Dodano załącznik "uzasadnienie do uchwały nr
394.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:34 Dodano załącznik "Załącznik nr 1do uchwały nr
394.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:34 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do uchwały nr
394.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
22.07.2013 13:33 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do uchwały nr
394.VI.2013.pdf"

(Anna Sudnik)
04.07.2013 11:29 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały nr 393.docx"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 393 z 21.06.2013 r. w spr.
zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości
Krosnowice"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 392 z 21.06.2013 r.
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko na
II półrocze 2013 roku"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:20 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:20 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 391 z 21.06.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 390 z 21.06.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:14 Usunięto załącznik Uchwała nr 390 z 21.06.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:11 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:11 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:11 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:10 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:10 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 390 z 21.06.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 389 z 21.06.2013 r. w spr.
udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok "

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:06 Dodano załącznik "Uchwała nr 388 z 21.06.2013 r. w spr.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
Kłodzo za rok 2012"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 11:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 387 z 21.06.2013 r. w spr.
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kłodzko za rok 2012"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 386 z 10.06.2013 r.
zmieniająca Uchwałę nr 334/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z
dnia 30.01.2013 r. w spr. przyjęcia wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność "

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 385 z 10.06.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:29 Dodano załącznik "10. Plan i program odnowy wsi-
dlugoterminowka.doc"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:29 Dodano załącznik "9. Program krotkoterminowy odnowy
wsi.doc"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:29 Dodano załącznik "7. Analiza_potencjalu.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:29 Dodano załącznik "7. Analiza_potencjalu.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:29 Dodano załącznik "6. SWOT.doc" (Anna Podgórska)
04.07.2013 10:28 Dodano załącznik "5. ANALIZA ZASOBOW CZ III.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:28 Dodano załącznik "4. ANALIZA ZASOBOW CZ II.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:28 Dodano załącznik "3. ANALIZA ZASOBOW CZ I.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:28 Dodano załącznik "2. spis tresci.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:28 Dodano załącznik "1. OKŁADKA.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 384 z 10.06.2013 r. w spr.
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Żelazno"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:12 Dodano załącznik "9. Plan i program odnowy wsi-
dlugoterminowy.doc"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:12 Dodano załącznik "8. Program krotkoterminowy odnowy
wsi.doc"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:12 Dodano załącznik "7. wizja.doc" (Anna Podgórska)
04.07.2013 10:12 Dodano załącznik "6. Analiza potencjalu.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:12 Dodano załącznik "5. SWOT.doc" (Anna Podgórska)
04.07.2013 10:12 Dodano załącznik "4.ANALIZA ZASOBOW CZ III.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:11 Dodano załącznik "3. ANALIZA ZASOBOW CZ II,.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:11 Dodano załącznik "2. ANALIZA ZASOBOW CZ I,.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:11 Dodano załącznik "1. OKŁADKA.doc"
(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 383 z 10.06.2013 r. w spr.
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Jaszkowa
Dolna"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 382 z 10.06.2013 r. w spr.
zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania psów adoptowanych
za pośrednictwem Gminy"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 381 z 10.06.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 10:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 380 z 10.06.2013 r. w spr.
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 09:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 379 z 10.06.2013 r. w spr.
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.
Jakuba Apostoła w Krosnowicach na dofinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą ,, wymiana nawierzchni
chodnika przy Kościele Parafialnym w Krosnowicach ”"

(Anna Podgórska)
04.07.2013 09:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 378 z 10.06.2013 r. w spr.
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.
Jana Chrzciciela w Piszkowicach na dofinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą ,, remont elewacji budynku
Kościoła Parafialnego w Piszkowicach""

(Anna Podgórska)
04.07.2013 09:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 377 z 10.06.2013 r. w spr.
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.
Katarzyny w Starym Wielisławiu na dofinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą ,,wykonanie drenażu i
kanalizacji deszczowej przy kościele oraz izolacja""

(Anna Podgórska)
04.07.2013 09:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 376 z 10.06.2013 r. w spr.
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.
Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kł. na dofinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą ,,remont dachu Mauzoleum przy
Kościele Parafialnym w Ołdrzychowicach Kł.""

(Anna Podgórska)
04.07.2013 09:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 375 z 10.06.2013 r. w spr.
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.
Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej na dofinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą ,,dokończenie wymiany pokrycia
dachowego na Kościele Parafialnym w Jaszkowej""

(Anna Podgórska)
04.07.2013 09:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 374 z 10.06.2013 r. w spr.
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.
Jerzego w Szalejowie Górnym na dofinansowanie
przedsięwzięcia pod nazwą ,, remont wieży oraz drenaż
opaskowy wokół Kościoła Filialnego w Szalejowie Dolnym""

(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:44 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 373.VI.2013
sprawozdanie_ocena zasobow 2012.pdf"

(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:43 Usunięto załącznik zał. nr 1 do uchwały nr 373.VI.2013
sprawozdanie_ocedna zasobow 2012.pdf

(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:38 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 373.VI.2013
sprawozdanie_ocedna zasobow 2012.pdf"

(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:38 Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały nr 373.doc"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 373 z 10.06.2013 r. w spr.
przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:26 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:26 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 372 z 10.06.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:03 Dodano załącznik "załącznik nr 5.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:03 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:03 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:02 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:02 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:02 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
02.07.2013 09:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 371 z 10.06.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 370 z 29.04.2013 r. w spr.
zmiany uchwały nr 4/VI/2010 Rady Gminy w Kłodzku z dnia
30 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji
stałych Rady Gminy"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 369 z 29.04.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy usługowej we wsi Podzamek, w granicach
działki ewidencyjnej nr 103 AM.1"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 368 z 29.04.2013 r. w spr.
stwierdzenia zgodności projektu m.p. zagosp. przestrz.
terenu zabudowy usługowej we wsi Podzamek, w granicach
działki ewidencyjnej nr 103 AM.1. z ustaleniami „studium
uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. GK" "

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 367 z 29.04.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z umowy dzierżawy kotłowni w Krosnowicach
(osiedle 204)"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 366 z 29.04.2013 r. w spr.
uchylenia uchwał Rady Gminy Kłodzko Nr: 124/V/2007,
297/VI/2012, 340/VI/2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:37 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 365 z 29.04.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:36 Usunięto załącznik WPF uchwała nr 365.VI.2013.pdf
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:35 Usunięto załącznik Uchwała nr 365 z 29.04.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:32 Dodano załącznik "WPF uchwała nr 365.VI.2013.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 365 z 29.04.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:30 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:29 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:29 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:29 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:29 Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
16.05.2013 09:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 364 z 29.04.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 363 z 27.03.2013 r. w spr.
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 362 z 27.03.2013 r. w spr.
utworzenia Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 361 z 27.03.2013 r. w spr.
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko dla części działki nr 128,
Obręb Stary Wielisław"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 360 z
27.03.2013 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej
nr 270 AM.2" na "Uchwała nr 360 z 27.03.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi
Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 270
AM.2"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 360 z 27.03.2013 r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi
Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 270
AM.2"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:18 Dodano załącznik "Uchwała nr 359 z 27.03.2013 r. w spr.
stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagosp.
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej
nr 270 AM.2"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 358 z 27.03.2013 r. w spr.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kłodzko
określonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:13 Dodano załącznik "Uchwała nr 357 z 27.03.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Kłodzko na rok 2014 funduszu sołeckiego"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:10 Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:09 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 356 z 27.03.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwał anr 354 z
14.03.2013 r. w spr. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy
Miejascowości Ołdzrychowice Kłodzkie" na "Uchwała nr 354
z 14.03.2013 r. w spr. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy
Miejascowości Ołdzrychowice Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "załącznik nr 5.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
15.04.2013 12:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 355 z 27.03.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 13:46 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
27.03.2013 10:32 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały 349 PLAN ODNOWY
szalejów.docx"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:57 Dodano załącznik "POM Ołdrzychowice zmiany 2013.doc"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:57 Dodano załącznik "Uchwał anr 354 z 14.03.2013 r. w spr.
zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejascowości
Ołdzrychowice Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:55 Dodano załącznik "POM nowy Stary Wielisław.docx"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 353 z 14.03.2013 r. w spr.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Wielisław"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 352 z 14.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagosp. tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
opłatę "

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 351 z 14.03.2013 r. w spr.
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 350 z 14.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę w spr. wprowadzenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 349 z 28.02.2013 r. w spr.
zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Szalejów
Dolny"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:34 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały 348.VI.2013 POM
Ołdrzychowice zmiany 2013.doc"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 348 z 28.02.2013 r. w spr.
zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości
Ołdrzychowice Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 347 z 28.02.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr
118/2 AM.1 i nr 404/1 AM.2"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 346 z 28.02.2013 r. w spr.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowo- usługowej we wsi Jaszkowa
Dolna, w granicach działek ewidencyjnych: nr 331/1 i nr
331/2 AM.2"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 345 z 28.02.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu wydzierżawienia części działki 587 w Starym
Wielisławiu i części działki 864/3 w Krosnowicach pod
usługi telekomunikacyjne na okres 10 lat"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 344 z 28.02.2013 r. w spr.
wystosowania apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych
dotyczącego projektu likwidacji Sudeckiego Oddziału
Straży Granicznej w Kłodzku"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:21 Dodano załącznik "plan 1 zał. 2 do uchwały nr 343.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:21 Dodano załącznik "plan 1 zał 1 do uchwały nr 343.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 343 z 28.02.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi
Jaszkowa Dolna, Żelazno"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:16 Dodano załącznik "plan zał. 4 do uchwały 342.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:15 Dodano załącznik "plan zał 3 do uchwały 342.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:15 Dodano załącznik "plan zał. 2 do uchwały 342.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:15 Dodano załącznik "plan zał 1 do uchwały 342.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 342 z 28.02.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi
Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna, Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załącznik 7 do uchwały 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załącznik 6 do uchwały nr 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załącznik 5 do uchwały 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załącznik 4 do uchwały 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załącznik 3 do uchwały 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załącznik 2 do uchwały 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:05 Dodano załącznik "Załacznik 1do uchwały 341.bmp"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 341 z 28.02.2013 r. w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko
dla obrębów: Stary Wielisław, Krosnowice, Ławica,
Wojbórz, Szalejów Górny, Bierkowice"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:49 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchwały nr 340.VI.2013
POM nowy Stary Wielisław.docx"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 340 z 28.02.2013 r. w spr.
zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Stary
Wielisław"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:35 Dodano załącznik "Uchwała nr 339 z 28.02.2013 r. w spr.
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nowej Rudzie
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 338 z 28.02.2013 r. w spr.
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych-Oddział
Terenowy we Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 337 z 28.02.2013 r. w spr.
nadania nazw ulicy"

(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:27 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:27 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:26 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:26 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:26 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
26.03.2013 10:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 336 z 28.02.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 13:03 Dodano załącznik "Plan Odnowy miejscowości
Bierkowice(2).docx"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 13:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 335 z 30.01.2013 r. w spr.
zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości
Bierkowice"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 334 z 30.01.2013 r. w spr.
przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy
Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2013 – 2015"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 333 z 30.01.2013 r.
zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
opłatę"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 332 z 30.01.2013 r. w spr.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 331 z 30.01.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 175/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z
dnia 28.11.2011 r. w spr. powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Kłodzko i nadania jej statutu"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:32 Dodano załącznik "zał 2 cz.4 do uchw 330.VI.2013.bmp"
(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:32 Dodano załącznik "zał. nr 2 cz.3. do uchw
330.VI.2013.bmp"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:32 Dodano załącznik "zał. nr 2 cz.2 do uchw.
33o.Vi.2013.bmp"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:32 Dodano załącznik "zał nr 2 cz.1 do uchwały nr
330.VI.2013.bmp"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 330 z 30.01.2013 r. w spr.
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenów
położonych w obrębach: Jaszkowa Dolna, Szalejów Dolny,
Żelazno, Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 329 z 30.01.2013 r. w spr.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:16 Dodano załącznik "Uchwała nr 328 z 30.01.2013 r. w spr.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2013"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 327 z 30.01.2013 r.
wprowadzająca zmiany do uchwały nr 274\VI\2012 Rady Gminy
Kłodzko z dnia 28 września 2012 r. w spr. nadania statutu
Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z\s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich "

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 326 z 30.01.2013 r. w spr.
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w
działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:09 Dodano załącznik "zał nr 2 Wykaz przedsięwzięć do
WPF.pdf"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:09 Dodano załącznik "zał nr 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 325 z 30.01.2013 r. w spr.
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:06 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:06 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:06 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:06 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:05 Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
(Anna Podgórska)
05.02.2013 11:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 324 z 30.01.2013 r. w spr.
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2013 "

(Anna Podgórska)
05.02.2013 10:58 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
15.01.2013 11:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 323 z 31.12.2012 r. w spr.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności"

(Anna Podgórska)
15.01.2013 11:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 322 z 31.12.2012 r. w spr.
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za"

(Anna Podgórska)
15.01.2013 11:07 Dodano załącznik "3c.pdf" (Anna Podgórska)
15.01.2013 11:07 Dodano załącznik "2c.pdf" (Anna Podgórska)
15.01.2013 11:06 Dodano załącznik "1c.pdf" (Anna Podgórska)
15.01.2013 11:06 Dodano załącznik "2a.pdf" (Anna Podgórska)
15.01.2013 11:06 Dodano załącznik "1a.pdf" (Anna Podgórska)
15.01.2013 11:06 Dodano załącznik "zbiorczo.xls" (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:58 Usunięto załącznik 3c.pdf (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:58 Usunięto załącznik 2c.pdf (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:57 Usunięto załącznik 1c.pdf (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:57 Usunięto załącznik 1a.pdf (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:56 Usunięto załącznik zbiorczo.pdf
(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:50 Dodano załącznik "3c.pdf" (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:50 Dodano załącznik "2c.pdf" (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:50 Dodano załącznik "1c.pdf" (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:50 Dodano załącznik "1a.pdf" (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:49 Dodano załącznik "zbiorczo.pdf" (Anna Podgórska)
09.01.2013 10:49 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 321 z 31.12.2012 r. w spr.
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:46 Dodano załącznik "załacznik nr 4.xls"
(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:46 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:46 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:45 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
09.01.2013 10:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 320 z 31.12.2012 r. w spr.
zmiany w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2012"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:28 Dodano załącznik "zał nr 2.jpg"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 319 w spr. uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko dla poszerzenia eksploatacji
kamieniołomu w Młynowie"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 318 w spr. zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodzko na 2013 r."

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 317 w spr. zmiany uchwały
nr 443/V/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 316 w spr. zmiany nazwy i
siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr 315 w spr.uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko, dla obrębów Stary Wielisław i Mikowice"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "c3.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "c2.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "c1.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "a2.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "a1.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "zbiorczo.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 314 w spr. zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:12 Dodano załącznik "załacznik nr 5.xls"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:12 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:12 Dodano załącznik "załacznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:11 Dodano załącznik "załacznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:11 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 313 w spr. zmian w budżecie
Gminy Kłodzko na rok 2012"

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 312 w spr. uchwalenia
budżetu Gminy Kłodzko na rok 2013."

(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "3c.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "2c.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "2a.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "1c.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "1a.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "zbiorczo.pdf" (Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
02.01.2013 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 311 w spr. uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 310 o zmianie uchwały nr
282/VI/2012 z dnia 29.10.2012 r. w spr. zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:44 Dodano załącznik "PLAN ODNOWY Szalejów Dolny.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 309 w spr. zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości wsi Szalejów Dolny"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:42 Dodano załącznik "zał. do taryfy 2013.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 308 w spr.określenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko, na rok 2013"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:39 Dodano załącznik "załącznik do uchwały.doc"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 307 w spr. przyjęcia
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Kłodzko za rok szkolny 2011/2012"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 306 w spr. zawarcia
porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącego
wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu
transportu dzieci "

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 305 w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Szalejów
Górny"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 304 w spr. stwierdzenia
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Szalejów Górny"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 303 w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Jaszkowa Dolna"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 302 w spr.stwierdzenia
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej we
wsi Jaszkowa Dolna, w granicach działek ewidencyjnych: nr
331/1 i nr 331/2 AM.2 z ustaleniami studium "

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 301 w spr. zmiany Uchwały
nr 338/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 listopada 2009
roku w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 13:08 Dodano załącznik "zał. nr 1" (Anna Podgórska)
10.12.2012 13:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 300 w spr. zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości wsi Bierkowice"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:59 Zmieniono tytuł załącznika z "STRATEGIA WSI
OŁDRZYCHOWICE-1.docx" na "Zał. nr 1.docx"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:58 Zmieniono tytuł załącznika z "POM Ołdrzychowice.doc" na
"Zał. nr 1.doc"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:53 Dodano załącznik "POM Ołdrzychowice.doc"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:53 Dodano załącznik "Uchwała nr 299 w spr. zatwierdzenia
zmian do Planu Odnowy Miejscowości wsi Ołdrzychowice
Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:47 Dodano załącznik "STRATEGIA WSI OŁDRZYCHOWICE-1.docx"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 298 w spr. zatwierdzenia
zmian do Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ołdrzychowice
Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:40 Dodano załącznik "Zał. nr 1.docx"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:40 Dodano załącznik "Uchwała nr 297 w spr. zatwierdzenia
zmian do Planu Odnowy Miejscowości wsi Stary Wielisław "

(Anna Podgórska)
10.12.2012 12:35 Dodano załącznik "Zał. nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 296 w spr. zatwierdzenia
zmian do Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Wielisław
"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 295 w spr. podziału Gminy
Kłodzko na stałe obwody głosowania "

(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 294 w spr. przyjęcia
wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach
2013 – 2015"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 293 w spr. terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 292 w spr. wzoru deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 291 w spr. wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 10:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 290 w spr. wyrażenia zgody
na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w
Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 289 w spr. wyrażenia zgody
na przyjęcie darowizny nieruchomości w Szalejowie
Górnym"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:51 Dodano załącznik "zbiorczo.pdf" (Anna Podgórska)
10.12.2012 09:51 Dodano załącznik "c3.pdf" (Anna Podgórska)
10.12.2012 09:51 Dodano załącznik "c2.pdf" (Anna Podgórska)
10.12.2012 09:50 Dodano załącznik "c1.pdf" (Anna Podgórska)
10.12.2012 09:50 Dodano załącznik "a2.pdf" (Anna Podgórska)
10.12.2012 09:50 Dodano załącznik "a1.pdf" (Anna Podgórska)
10.12.2012 09:50 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 288 w spr. zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:47 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:47 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:47 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:47 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
10.12.2012 09:47 Dodano załącznik "Uchwała nr 287 w spr. zmian w budżecie
Gminy Kłodzko na rok 2012"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 10:31 Dodano załącznik "Zał. 4 rozstrzygnięcie.doc"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 10:31 Dodano załącznik "zał. 3 Uwarunkowania.doc"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 10:31 Dodano załącznik "Załącznik nr 2.jpg"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 10:31 Dodano załącznik "Zał nr 2xxx.JPG"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 10:31 Dodano załącznik "zał. 1 Kierunki.doc"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 10:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 286 w spr. uchwalenia zmiany
„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko”, dla części wsi Jaszkowa
Dolna i wsi Podzamek"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "Zał. 4 rozstrzygnięcie.doc"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "zał. 3 uwarunkowania.doc"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "zal 2b Podzamek.JPG"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "zal.2a Jaszkowa.JPG"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "Zał nr 2xxx.JPG"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "Zał. 1 kierunki.doc"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 285 w spr. uchwalenia zmiany
„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko”, dla części wsi Jaszkowa
Dolna i wsi Podzamek"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 284 w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko, dla terenów położonych we wsi: Wojbórz,
Jaszkowa Dolna i Ołdrzychowice Kłodzkie"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 283 w spr. wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od
Agencji Mienia Wojskowego – Oddział Terenowy we
Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:08 Dodano załącznik "Uchwała nr 282 w spr. zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 281 w spr. zmiany uchwały
nr 42/VI/2011r. Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 09:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 280 w spr. zmiany Programu
Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "c3.pdf" (Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "c2.pdf" (Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "a2.pdf" (Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "c1.pdf" (Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "a1.pdf" (Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "zal nr 2 do UCHWAŁA NR 279VI2012
zbiorczo.xls"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.xls"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 279 w spr. zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:46 Dodano załącznik "załącznik nr 5.xls"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:46 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:46 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:46 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:45 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Anna Podgórska)
05.11.2012 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr 278 w spr. zmian w budżecie
Gminy Kłodzko na rok 2012"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 277 w spr.
podziału Gminy Kłodzko na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym
okręgu " na "Uchwała nr 277 w spr. podziału Gminy
Kłodzko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu "

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 277.IV.2012 r.
" na "Uchwała nr 277 w spr. podziału Gminy Kłodzko na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby radnychwybieranych w każdym okręgu "

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 276 w spr. uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy usługowej z zakresu obsługi komunikacji
samochodowej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek
ewidencyjnych: nr 1053/10 i nr 1053/11 AM.3"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:23 Dodano załącznik "Uchwła nr 275 w spr. stwierdzenia
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy usługowej z zakresu obsługi
komunikacji samochodowej we wsi Szalejów Górny, w
granicach działek ewidencyjnych: nr 1053/10 i nr 1053/11 A"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 274 w spr. nadania statutu
Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z\s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:12 Dodano załącznik "Uchwała nr 273 w spr. opłaty od
posiadania psów"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:12 Usunięto załącznik Uchwała nr 273 w spr. opłaty od
posiadania psów

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:10 Dodano załącznik "Uchwała nr 273 w spr. opłaty od
posiadania psów"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:07 Dodano załącznik "Uchwała nr 272 w spr. określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2013 rok"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:04 Dodano załącznik "Uchwała nr 271 w spr. określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 12:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 270 w spr. zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:48 Dodano załącznik "zał nr 2 zbiorczo.xls"
(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:48 Dodano załącznik "zał nr 1 Wieloletnia Prognoza
Finansowa.xls"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:48 Dodano załącznik "Uchwała nr 269 w spr. zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:46 Dodano załącznik "Zał. nr 4 do uchwały nr 268"
(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:46 Dodano załącznik "Zał. nr 3 do uchwały nr 268"
(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:46 Dodano załącznik "Zał. nr 2 do uchwały nr 268"
(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:46 Dodano załącznik "Zał. nr 1 do uchwały nr 268"
(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:46 Dodano załącznik "Uchwała nr 268 w spr. zmian w budżecie
Gminy Kłodzko na rok 2012"

(Anna Podgórska)
05.10.2012 11:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 267w spr. przyjęcia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 rok"

(Anna Podgórska)
02.10.2012 10:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 277.IV.2012 r. "
(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:20 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwasła nr 266 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla terenów
położonych we wsi Boguszyn i Jaszkowa Górna" na
"uchwała nr 266 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko, dla terenów położonych we wsi Boguszyn i
Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:19 Dodano załącznik "zał. nr 4 uchwała Boguszyn, Jaszkowa
Dolna.bmp"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:19 Dodano załącznik "zął. nr 3 uchwała Boguszyn, Jaszkowa
Górna.bmp"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:19 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchwały.Boguszyn,Jaszkowa
Górna.bmp"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:19 Dodano załącznik "zał. nr 1 uch. boguszyn,Jaszkowa
Górna.bmp"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:19 Dodano załącznik "uchwasła nr 266 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla terenów
położonych we wsi Boguszyn i Jaszkowa Górna"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:12 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwał anr 265 w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w
miejscowości Boguszyn" na "uchwała nr 265 w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w
miejscowości Boguszyn"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:11 Dodano załącznik "zał nr 1. do uchwały nr 265.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:11 Dodano załącznik "uchwał anr 265 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości
Boguszyn"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:06 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach:
Stary Wielisław, Bierkowice, Krosnowice oraz Jaszkowa
Dolna" na "uchwała nr 264 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach:
Stary Wielisław, Bierkowice, Krosnowice oraz Jaszkowa
Dolna"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 11:00 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 6. do uchwały nr 264.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 5. do uchwały nr 264.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 4. do uchwały nr 264.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 3. do uchwały nr 264.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 2. do uchwały nr 264.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 1. do uchwały nr 264.jpg"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w miejscowościach: Stary Wielisław,
Bierkowice, Krosnowice oraz Jaszkowa Dolna"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały nr 263.xls"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały 263 WPF.xls"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:54 Dodano załącznik "uchwała nr 263 w sprawie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:47 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
11.09.2012 10:47 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr
262.VI.2012.docx" na "uchwała nr 262.VI.2012. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2012. docx"

(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Dodano załącznik "załącznik nr 6 do uchwały nr 262.xls"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Dodano załącznik "załącznik nr 5 do uchwały nr 262.xls"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Dodano załącznik "załącznik nr 4do uchwały nr 262.xls"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Dodano załącznik "załącznk nr 3 do uchwały nr 262.xls"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Dodano załącznik "załącznik nr 2do uchwały nr 262.pdf"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:42 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do uchwały nr 262.pdf"
(Anna Podgórska)
11.09.2012 10:41 Dodano załącznik "uchwała nr 262.VI.2012.docx"
(Anna Podgórska)
26.07.2012 14:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 261/VI/2012 z dnia 23.07.12
w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy"

(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 260/VI/2012 z dnia 23.07.12
w spr. zmian Statutu Gminy Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 259/VI/2012 z dnia 23.07.12
w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa
własności drogi"

(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 258/VI/2012 z dnia 23.07 12
w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości"

(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 257/VI/2012 z dnia 23.07.12
wspr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości"

(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:25 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:25 Dodano załącznik "Uchwała nr 256/VI/@012 z dnia
23.07.2012 w spr. zmian w WPF"

(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:24 Dodano załącznik "załącznk nr 3.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:24 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:24 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:24 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
26.07.2012 14:24 Dodano załącznik "Uchwała nr 255/VI/2012 z dnia 23.07.12
w spr. zmianw budżecie Gminy na rok 2012 "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:57 Dodano załącznik "zał. nr 1 cz. II wnioski końcowe .doc"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:57 Dodano załącznik "zał. nr 1 cz. I ocena zasobów pomocy
społecznej.pdf"

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:57 Dodano załącznik "strona tytułowa.docx"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:56 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 254/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r.w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w Gminie Kłodzko za rok 2011."

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:55 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 253/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014."

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:53 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 cz. 2.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:53 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 cz. 1.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:53 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 252/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko, dla terenów położonych we wsi Boguszyn i
Jaszkowa Górna"

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 7.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 6.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 5.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 4.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 3.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 2.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 1.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:49 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 251/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:46 Dodano załącznik "zał. graf.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:46 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 250/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodzko dla terenów położonych we
wsi Boguszyn. "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:44 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:43 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 249/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r.w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzcicielaw
Ołdrzychowicach Kłodzkich "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:41 Dodano załącznik "Uchwała nr 239/VI/2012 z dnia
21`.06.2102 w spr. zatwirdzenia rocznego sprawozdania
finansowegfo"

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:39 Dodano załącznik "Uchwała nr 240/VI/2012 w spr.
absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011."

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:35 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 248/VI/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny wStarym Wielisławiu
na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,,wykonanie
drenażu "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:33 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 247/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jerzego w
Wojborzu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą
,,wymiana pokryciadachowego na Kościele Parafialnym w "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:31 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 246/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołajaw
Jaszkowej Górnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod
nazwą ,i kolorystyka elewacji Kościoła Parafialnego, "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:28 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 245/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba
Apostoła w Krosnowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia
pod nazwą ,,wymiana nawierzchni chodnika wokół Kości "

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:25 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 244/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości
Gminy Kłodzko."

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:23 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 243/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenie
zgody na wydzierżawienie na okres 5-ciu lat działek o nr
geodezyjnych 96, 97/1, 97/2 w Podzamku pod użytkowanie
rolnicze."

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:20 Dodano załącznik "2a.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:20 Dodano załącznik "2c.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:20 Dodano załącznik "a1.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:20 Dodano załącznik "c1.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:20 Dodano załącznik "c-2016.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:19 Dodano załącznik "zbiorczo.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:19 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:19 Dodano załącznik "Uchwała 242/VI/2012 z dnia 21.06.2012 w
spr. zmian w WPF"

(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:15 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:15 Dodano załącznik "załącznk nr 3.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:15 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:15 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
27.06.2012 09:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 241/VI/2012 z 21.06.2012 w
spr. zmian w budżecie Gminy"

(Zdzisław Piotrowski)
15.06.2012 11:21 Dodano załącznik "zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza
Finansowa.pdf"

(Zdzisław Piotrowski)
15.06.2012 11:11 Usunięto załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:35 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 238/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 31 maja 2012 r.zmieniająca uchwałę nr
230/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012r.w
sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod
nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy
Kłodzko”."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:35 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 237/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Programu
Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie
Kłodzko."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:31 Dodano załącznik "Zał. graf uch. nr 236.VI.2012.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 236/VI/2012 z dnia
31.05.2012 w spr. zmiany uchwały nr 127/VI/2011 z
31.05.2011"

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 235/VI/2012 z dnia 31.05.12
w spr. programu opieki nad zwierzetami"

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:31 Dodano załącznik "Uchwała nr 234/VI/2012 z dnia
31.05.2012 w spr. wyrażenia zgody na zamiane gruntów."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:31 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 233/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 31 maja 2012 r.w sprawie skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
uchwałę nr 39/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:23 Dodano załącznik "zbiorczo.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:23 Dodano załącznik "c-2020.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:23 Dodano załącznik "2c.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:22 Dodano załącznik "2a.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:22 Dodano załącznik "1c.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:22 Dodano załącznik "1a.pdf" (Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:22 Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:22 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 232/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 31 maja 2012 r.w sprawie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:18 Dodano załącznik "załącznk nr 3.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:18 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:18 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:18 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 11:18 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 231/VI/2012 RADY GMINY
KŁODZKO z dnia 31 maja 2012 r.w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kłodzko na rok 2012."

(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 230/VI/2012 z dnia
25.04.2012 w spr. utworzenia zakładu budżetowego "Centrum
Integracji Społecznej Gminy Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:15 Dodano załącznik "Uchwała nr 229/VI/2012 z dnia
25.04.2012 zmieniajaca uchwałę nr 181/VI/2011 z
22.12.2011 w spr. zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie itp."

(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Zał nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Zał nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Zał nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 228/VI/2012 z dnia
25.04.2012 w spr. uchwalenia MPZP dz. 240 w Szalejowie
Górnym"

(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Uchwała 227/VI/2012 z 25.04.2012 w spr.
stwierdzenia zgodności projektu MPZP dz. 240 w Szalejowie
Górnym"

(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Uchwała 226/VI/2012 z 25.04.2012 w spr.
wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycia prawa własności
lokali mieszkalnych od ANR"

(Zdzisław Piotrowski)
10.05.2012 14:11 Dodano załącznik "Uchwała nr 225/VI/2012 z dnia
25.04.2012 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
prawa własności nieruchomości od ANR "

(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:50 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały nr 220"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:38 Dodano załącznik "zał. nr 10 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:33 Dodano załącznik "zał nr 9 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:22 Dodano załącznik "zał nr 8 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:22 Dodano załącznik "zał. nr 7 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:18 Dodano załącznik "zał. nr 6 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:18 Dodano załącznik "zał. nr 5 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:12 Dodano załącznik "zał. nr 4 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:12 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 12:07 Dodano załącznik "zał. nr 2 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
16.04.2012 11:43 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchw. 224"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 224/VI/2012 z dnia
30.03.2012 w spr. przystąpienia do zmiany "Studium ..." dla
Gminy Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:19 Dodano załącznik "zał. nr 4 do uchw. 223"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:19 Dodano załącznik "zał. nr 3 do uchw. 223"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:19 Dodano załącznik "zał nr 2 do uchw.223"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:19 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchw.223"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:19 Dodano załącznik "Uchwała 223/VI/2012 z dnia 30.03.2012 w
spr. przystąpienia do zmiany MPZP dla wsi Ołdrzychowice
Kł."

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:12 Dodano załącznik "zał. nr 1 do uchw. 222"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:12 Dodano załącznik "Uchwała 222/VI/2012 z dnia 30.03.2012 w
spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium
uwarunkowań..." dla części wsi Ołdrzychowice Kłodzkie."

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:06 Dodano załącznik "zał. nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:06 Dodano załącznik "zał. nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:06 Dodano załącznik "zał. nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:06 Dodano załącznik "Uchwała 221/VI/2012 z dnia 30.03.2012
w spr. przystąpienia do zmiany MPZP we wsi Szalejów
Górny"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 220 z dnia 30.03.2012 w spr.
zmiany uchwały 275/V/2009 z 31.03.2009 w spr. przystapienia
do zmainy MPZP"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 219/VI/2012 z dnia 30.03
2012 w spr.uchwalenia MPZP dla wsi Jaszkowa Dolna i Jaszkowa
Górna"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 10:00 Dodano załącznik "Uchwała 218/VI/2012 z 30.03.2012 w
spr.uchwalenia MPZP dlam obrebów Boguszyn, Wojbórz,
Krosnowice, St. Wielisław, Roszyce, Ruszowice"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:52 Dodano załącznik "Uchwała 217/VI/2012 z dnia 30.03 w spr.
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:48 Dodano załącznik "Uchwała 216/VI/2012 w sprawie opłaty
za posiadanie psów"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:48 Dodano załącznik "uchwała 215/VI/2012 z 30.03 2012 w spr
wyrażenia zgody n awyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013
r. fund sołeck."

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał nr 6"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał 5.1"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał nr 5"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał nr 4"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "zał.nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 214/VI/2012 z dnia 30.03
2012 w spr zmian w budżecie Gminy na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:36 Dodano załącznik "WPF.xls" (Zdzisław Piotrowski)
04.04.2012 09:36 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 213/VI/2012 z 30.03.2012 w
spr. zmian w WPF"

(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:19 Dodano załącznik "uchwała nr 212 z 29.02 w spr.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat dz.
nr 140, części dz. nr 40 i części dz. nr 166 we wsi
Ławica pod usługi turystyczne"

(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:16 Dodano załącznik "załącznik nr 4"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:16 Dodano załącznik "załacznik nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:16 Dodano załącznik "załacznik nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:16 Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:16 Dodano załącznik "załącznik nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:13 Dodano załącznik "uchwała nr 211 z 29.02 w sprawie
uchwalenia zmioany "studium..." dla części wsi Szalejów
Górny"

(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:01 Dodano załącznik "załacznik nr 4"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:01 Dodano załącznik "załacznik nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:01 Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 08:01 Dodano załącznik "załacznik nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 210 z 29.02 w spr.
przystąpienia do sporządzenia zmian MPZP dla wsi Szalejów
Górny"

(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 209 z 29.02 w spr.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę"

(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:53 Dodano załącznik "załącznik nr 4"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:53 Dodano załącznik "załącznik nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:53 Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:53 Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:53 Dodano załącznik "załącznik nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:53 Dodano załącznik "załącznik nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:50 Dodano załącznik "Uchwała nr 208 z 29.02 w sprawie zmian
w budżecie Gminy"

(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "załącznik nr 7"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "załącznik nr 5"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "załącznik nr 4"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
(Zdzisław Piotrowski)
06.03.2012 07:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 107 z 29.02 w spr. zmian w
WPF"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 15:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
200.VI.2012.doc" na "Uchwała nr 200.VI.2012.w spr.
zgodności projektu MPZP ze studium dla dz. 179 i 177/1 i 2
we wsi Ławica"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:58 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
199.VI.2012.pdf" na "Uchwała nr 199.VI.2012.w spr. zmiany
MPZP dla wsi Boguszyn"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:57 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr
198.VI.2012.doc" na "uchwała nr 198.VI.2012.w spr. zmiany
uchwały nr 275/V/2009"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
197.VI.2012.pdf" na "Uchwała nr 197.VI.2012.w spr. zmian
MPZP dla obrębów Jaszkowa D., Jaszkowa G., Żelazno,
szalejów D., Boguszyn"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
196.VI.2012.docx" na "Uchwała nr 196.VI.2012. w spr. taryf
za wodę i ścieki"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:55 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
195.VI.2012.doc" na "Uchwała nr 195.VI.2012. w spr. zgody
na nieodpł. nabycie nieruchom. od ANR"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
194.VI.2012.docx" na "Uchwała nr 194.VI.2012. w spr. zmiany
uchwały 44/VI/2011"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:52 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr
193.VI.2012.doc" na "uchwała nr 193.VI.2012.w spr. zmiany
uchw. 184/VI/2011"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:50 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała nr
192.VI.2012.docx" na "uchwała nr 192.VI.2012.w spr.zmian w
budżecie Gminy na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:43 Dodano załącznik "Uchwała w spr. skargi na kierownika
OPS"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:43 Dodano załącznik "Uchwała w spr. zmiany statutu OPS"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:43 Dodano załącznik "Uchwała w spr. uchwalenia Gminnego
Programu PiRP Alkoholowych i PN na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:39 Dodano załącznik "zał. 3 rozstrzygnięcie.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:39 Dodano załącznik "zał. 2 rozstrzygnięcie.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:39 Dodano załącznik "zał nr1.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:39 Dodano załącznik "Uchwała w spr. MPZP dla dz. 38,39 i 536
w Wojciechowicach"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr
201.VI.2012.pdf" na "Uchwała nr 201.VI.2012.w sprawie MPZP
dz.179 i 177/1i2 w Ławicy"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:32 Dodano załącznik "Uchwała w spraiwe MPZP dz. 38,39 i 536
w Wojciechowicach"

(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:28 Dodano załącznik "zał. 3 rozstrzygnięcie.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:28 Dodano załącznik "zał. 2 rozstrzygnięcie.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:28 Dodano załącznik "zał.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 201.VI.2012.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr 200.VI.2012.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:22 Dodano załącznik "Zalacznik3.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:22 Dodano załącznik "Zalacznik2.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:22 Dodano załącznik "Zalacznik1.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:22 Dodano załącznik "Uchwała nr 199.VI.2012.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:19 Dodano załącznik "zał. nr 1.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:19 Dodano załącznik "uchwała nr 198.VI.2012.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik3.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik2.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik1.6.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik1.5.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik1.4.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik1.3.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik1.2.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Zalacznik1.1.bmp"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:14 Dodano załącznik "Uchwała nr 197.VI.2012.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 196.VI.2012.docx"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 195.VI.2012.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 194.VI.2012.docx"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:04 Dodano załącznik "uchwała nr 193.VI.2012.doc"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:02 Dodano załącznik "załącznk nr 3.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:02 Dodano załącznik "załącznik nr 5.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:02 Dodano załącznik "załącznik nr 4.xls"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:02 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 14:02 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 13:57 Dodano załącznik "uchwała nr 192.VI.2012.docx"
(Zdzisław Piotrowski)
02.02.2012 13:47 Utworzenie dokumentu. (Zdzisław Piotrowski)