ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2012 i 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2012 i 2013
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Zdzisław Piotrowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2012 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2014 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 696 z dnia 20.12.2013 r.
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
02.01.2014 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 694 z 20.12.2013 r. w
spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
02.01.2014 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 693 z 19.12.2013 r. w
spr. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do
prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
02.01.2014 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 692 z 16.12.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Wykonywanie szacunków
nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla
Gminy Kłodzko w roku 2014""

(Anna Podgórska)
02.01.2014 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 691 z 16.12.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Wykonywanie wznowień i
ustaleń dróg gminnych dla Gminy Kłodzko w roku 2014""

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 690 z 16.12.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn."Bieżąca obsługa geodezyjna
Gminy Kłodzko w roku 2014""

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 689 z 09.12.2013 r. w
spr. wdrożenia w Urzędzie Gminy Kłodzko Systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji"

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 688 z 05.12.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 687 z 06.12.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Porządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Kłodzko - III etap""

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 686 z 05.12.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. "Zarządzanie i utrzymanie
cmentarzy komunalnych w Gminie Klodzko""

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 685 z 03.12.2013 r. w
spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu
Kłodzkiego w spr. zmiany uchwały nr VII/77/2013 Rady
Powiatu Kłodzkiego z dnia 25.09.2013 r. w spr. ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek"

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 684 z 02.12.2013 r. w
spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze świąteczne
centrum wsi"

(Anna Podgórska)
02.01.2014 13:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 683 z 29.11.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 682 z 26.11.2013 r. w
spr. przyznania nagród finansowych dla aktywnych uczniów,
będących mieszkańcami Gminy Kłodzko za promocję gminy
na zewnątrz w roku 2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 681 z 21.11.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 45/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 680 z 21.11.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 679 z 18.11.2013 r. w
spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 677 z 14.11.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 44/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 676 z 14.11.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 43/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 675 z 14.11.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy nr 6/D/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 674 z 13.11.2013 r. w
spr. zasad zimowego utrzymania w sezonie 2013/2014 dróg
gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 673 z 07.11.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 42/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 672 z 07.11.2013 r. w
spr. wdrożenia gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671 z 07.11.2013 r. w
spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 670 z 04.11.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 41/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 669 z 31.10.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 668 z 25.10.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi
kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii
elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia przez Operatora
Systemu""

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 667 z 24.10.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 40/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 666 z 24.10.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 38/2013"

(Anna Podgórska)
09.12.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 665 z 22.10.2013 r. w
spr. wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego z
Odziałem Żłobkowym w Jaszkowej Dolnej pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności dyrektora"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 664 z 21.10.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 663 z 17.10.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr wykazu 39/2013 "

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 662 z 17.10.2013 r. w
spr. powołania Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 661 z 15.10.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie Programu
Promocji Gospodarczej, przewodnika dla inwestorów oraz
Katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 660 z 11.10.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi
kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii
elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia przez Operatora
Systemu""

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 659 z 03.10.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr wykazu 37/2013"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 658 z 01.10.2013 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego
zarządu"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 657 z 01.10.2013 r. w
spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo
podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen.
Wł. Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kł."

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 656 z 01.10.2013 r. w
spr. wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 10:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 655 z 01.10.2013 r. w
spr. wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji
zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych
w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.11.2013 09:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 654 z 30.09.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
17.10.2013 11:24 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 654 z 30.09.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 654 z 30.09.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 653 z 26.09.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy 5/D/2013"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 652 z 26.09.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy 4/D/2013"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 651 z 26.09.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 36/2013"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 650 z 26.09.2013 r. w
spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 649 z 26.09.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przetargu
nieograniczonego pn. „Remont 4 lokali mieszkalnych oraz
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 648 z 26.09.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przetargu
nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 124/10 we wsi
Gorzuchów”"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 647 z 24.09.2013 r. w
spr. ustalenia liczby stypendiów im. Grzegorza
Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny 2013/2014"

(Anna Podgórska)
14.10.2013 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 646 z 18.09.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 645 z 11.09.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 644 z 06.09.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Dostawa pomocy
dydaktycznych, zabawek i pozostałego wyposażenia na
potrzeby realizacji projektu „Przedszkolna kraina” "

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 643 z 06.09.2013 r. w
spr. wyznaczenia osoby do wykonania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 642 z 06.09.2013 r. w
spr. wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w
Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 641 z 06.09.2013 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Ołdrzychowicach Kł."

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 640 z 03.09.2013 r. w
spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady powiatu
Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz
harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie pow. kłodzkiego na rok 2014"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 639 z 02.09.2013 r. w
spr. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 638 z 02.09.2013 r. w
spr. zasad i trybu wyznaczenia celów w Urzędzie Gminy
Kłodzko, określenia mierników ich realizacji oraz zasad
monitorowania ich osiągnięcia"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 637 z 02.09.2013 r. w
spr. powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli
Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 15:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 636 z 02.09.2013 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 81/2011 z dnia 07.03.2011 w
sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Kłodzko oraz zasad jej koordynacji"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 14:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 635 z 02.09.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Remont koryta i
istniejącej zabudowy cieku wodnego na terenie miejscowości
Piszkowice”"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 14:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 634 z 30.08.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013 "

(Anna Podgórska)
19.09.2013 14:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 633 z 30.08.2013 r. w
spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kłodzko, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 14:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 632 z 29.08.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy nr 3/D/2013"

(Anna Podgórska)
19.09.2013 14:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 631 z 26.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej pn. „Przebudowa budynku
wielorodzinnego Szalejów Dolny 16 na lokal socjalny”"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 630 z 26.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej pn. „Przebudowa budynku
wielorodzinnego Krosnowice 210 na dwa lokale socjalne”"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 629 z 23.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i
powołania Komisji Przetargowej pn. „Wymiana instalacji
elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej Sali
widowiskowej w Ośrodku, Kultury, Sportu i Rekreacji""

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 628 z 23.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Dostawę laptopów z
zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem
biurowym do jednostek oświatowych prowadzonych przez
Gminę""

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 627 z 19.08.2013 r. w
spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2014 "

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 626 z 14.08.2013 r. w
spr. przekazania środka trwałego o nazwie „siłownia
zewnętrzna z elementami placu zabaw w Gorzuchowie”"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 625 z 13.08.2013 r. w
spr. naliczenia należności dla podmiotów prowadzących
działalność handlową podczas realizacji projektu pt.
„Tradycja i ekologia symbol Gminy Kłodzko- Ołdrzychowice
Kłodzkie 2013” "

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie z 624 z 13.08.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „przebudowa części drogi
nr 404 we wsi Wojciechowice""

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 623 z 08.08.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 622 z 08.08.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy "

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 621 z 06.08.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 620 z 06.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Dostawę laptopów z
zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem
biurowym do jednostek oświatowych prowadzonych przez
gminę""

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 619 z 06.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 618 z 05.08.2013 r. w
spr. opracowania planu obrony cywilnej gminy"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 617 z 01.08.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na: Dostawę pieczywa i wyrobów
piekarniczych w ramach projektu „Przedszkolna kraina”"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 616 z 31.07.2013 r. w
spr. zmian budżetu gmina Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 615 z 30.07.2013 r. w
spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 614 z 30.07.2013 r. w
spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach
Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 613 z 30.07.2013 r. w
spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego z
Oddziałem Żłobkowym w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 612 z 30.07.2013 r. w
spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach
Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
28.08.2013 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 611 z 30.07.2013 r. w
spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola
Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 610 z 30.07.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku użytkowego
dla usług sportu i rekreacji w Starym Wielisławiu”"

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 609 z 25.07.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 608 z 25.07.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 607 z 23.07.2013 r. w
spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i
materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu
pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”"

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 606 z 23.07.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na: Dostawa produktów żywnościowych
w ramach projektu „Przedszkolna kraina” "

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 605 z 17.07.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”"

(Anna Podgórska)
21.08.2013 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 604 z 10.07.2013 r. w
spr. wprowadzenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości
Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kłodzko i
jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.07.2013 12:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 596 z 01.07.2013 r. w
spr. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.07.2013 12:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 595 z 28.06.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013r."

(Anna Podgórska)
12.07.2013 08:56 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 597 z 01.07.2013 r. w
spr. wprowadzenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości
Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kłodzko i
jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodzko

(Anna Podgórska)
12.07.2013 08:55 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 596 z 01.07.2013 r. w
spr. wprowadzenia Księgi Procedury Wewnętrznej

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 603 z 10.07.2013 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 600 z 04.07.2013 r. w
spr. ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr 32/2013"

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 599 z 04.07.2013 r. w
spr. ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr 31/2013"

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 598 z 04.07.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja boiska
sportowego w Ołdrzychowicach Kł. – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 597 z 01.07.2013 r. w
spr. wprowadzenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości
Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kłodzko i
jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 596 z 01.07.2013 r. w
spr. wprowadzenia Księgi Procedury Wewnętrznej"

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 594 z 26.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku szkoły
podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek
przedszkola w Bierkowicach – remont dachu”"

(Anna Podgórska)
11.07.2013 15:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 593 z 25.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 592 z 24.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Szalejów Dolny Wieś
Retro – I etap – budowa sceny estradowo piknikowej”"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 591 z 20.06.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 30/2013"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 590 z 20.06.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży wykaz nr 29/2013"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 589 z 18.06.2013 r. w
spr. udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żelaźnie"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 588 z 18.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg nr 70cz.
i 86 cz. we wsi Jaszkowa Dolna”"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 587 z 18.06.2013 r. w
spr. ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
Przedszkola Gminnego z Odziałem Żłobkowym w Jaszkowej
Dolnej oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława
Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 586 z 18.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja boiska
sportowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich”"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 585 z 17.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja obiektu
Przedszkola w Szalejowie Dolnym – Gmina Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 584 z 17.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 75cz.
we wsi Szalejów Dolny”"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 583 z 17.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 1884/4
we wsi Krosnowice”"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 582 z 11.06.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 15:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 581 z 11.06.2013 r. w
spr. powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminy
Kłodzko w 2013 roku"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 14:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 579 z 11.06.2013 r. w spr.
sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej Urzędu Gminy Kłodzko" na "Zarządzenie nr
579 z 11.06.2013 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
28.06.2013 14:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 580 z 11.06.2013 r. w
spr. powołania komisji do szacowania szkód spowodowanych
podtopieniami i zalaniami w Gminie Kłodzko w dniu 10
czerwca 2013r."

(Anna Podgórska)
28.06.2013 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 579 z 11.06.2013 r. w
spr. sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji
niearchiwalnej Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządznie nr 11.06.2013
r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego na „Budowę odcinków sieci
kanalizacyjnych oraz przyłączy w Gminie Kłodzko”" na
"Zarządznie nr 578 z 11.06.2013 r. w spr. powołania
Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na „Budowę odcinków sieci
kanalizacyjnych oraz przyłączy w Gminie Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:22 Dodano załącznik "Zarządznie nr 11.06.2013 r. w spr.
powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na „Budowę odcinków sieci
kanalizacyjnych oraz przyłączy w Gminie Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 577 z 11.06.2013 r. w
spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka
Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich
za rok 2012"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 576 z 11.06.2013 r. w
spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2012"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 575 z 06.06.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 28/2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 574 z 06.06.2013 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 27/2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 573 z 06.06.2013 r. w
spr. powierzenia Pani Joannie Nowak obowiązków dyrektora
Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Jaszkowej
Dolnej "

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 572 z 05.06.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 571 z 04.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Melioracje wodne Gminy
Kłodzko 2013”"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 570 z 03.06.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie ochrony
ubezpieczeniowej Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 569 z 31.05.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 26/2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 568 z 31.05.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 25/2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 567 z 31.05.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 24/2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 566 z 31.05.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 23/2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 565 z 31.05.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 564 z 23.05.2013 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. zmiany
Uchwały nr 334/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia
30.01.2013r. w spr. przyjęcia wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 563 z 22.05.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
14.06.2013 13:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 560 z 13.05.2013 r. w
spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków "

(Anna Podgórska)
10.06.2013 09:00 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 560 z 13.04.2013 r. w
spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 562 z
22.05.2013 r. w spr. zatwierdzenia regulaminu konkursu pn.
„Piękna i aktywna wieś Gminy Kłodzko 2013" na
"Zarządzenie nr 562 z 22.05.2013 r. w spr. zatwierdzenia
regulaminu konkursu pn. „Piękna i aktywna wieś Gminy
Kłodzko 2013""

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 562 z 22.05.2013 r. w
spr. zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Piękna i
aktywna wieś Gminy Kłodzko 2013"

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 561 z 21.05.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów
komputerowych – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 560 z 13.04.2013 r. w
spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków "

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 559 z 13.05.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 558 z 10.05.2013 r. w
spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2012
organowi stanowiącemu"

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 557 z 08.05.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.”Dostawa artykułów
komputerowych”"

(Anna Podgórska)
04.06.2013 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 556 z 30.04.2013 r. w
spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 455/2012z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad
wykorzystania i rozliczania środków funduszu sołeckiego
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.06.2013 08:55 Zmieniono tytuł załącznika z "sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Żłobka w Ołdrzychowicach Kł." na "Zarządzenie
nr 555 z 30.04.2013 r. spr. powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka
w Ołdrzychowicach Kł."

(Anna Podgórska)
04.06.2013 08:53 Dodano załącznik "sprawie powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka
w Ołdrzychowicach Kł."

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 554 z 29.04.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 553 z 29.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Przebudowa drogi nr 157/3 we wsi
Ścinawica”"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 552 z 29.04.2013 r. w
spr. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
u Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 551 z 29.04.2013 r. w
spr. wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 550 z 24.04.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie Żłobka
Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich na potrzeby
realizacji projektu „Wymarzona praca dzięki żłobkowi
marzeń” "

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 549 z 23.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 548 z 23.04.2013 r.
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji na „Przebudowa dróg nr 167,168,169,188 we wsi
Ruszowice”"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 547 z 23.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji na „Wykonanie odwiertu studni na działce nr 47/1
na potrzeby wodociągu dla wsi Wilcza”"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 546 z 19.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 22/2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 545 z 19.04.2013 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 21/2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 544 z 19.04.2013 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 447/2012 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 06 grudnia 2012 r. "

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 543 z 17.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z
wolnej ręki i powołania Komisji Przetargowej na
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Kłodzk i
gminnych jednostek organizacyjnych”"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 542 z 16.04.2013 r. w
spr. zmiany Zarządzenia nr 179/2011 Wójta Gminy Kłodzko z
dnia 14 lipca 2011r. w spawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 541a z 15.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego i
powołania Komisji Przetargowej na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 541 z 12.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 20/2013 "

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 540 z 12.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 19/2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 539 z 12.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 18/2013"

(Anna Podgórska)
16.05.2013 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 538 z 12.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Przebudowa chodnika w
miejscowości Gołogłowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr
381”"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 537 z 10.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 536 z 05.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka
Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 535 z 05.04.2013 r. w
spr. zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:31 Dodano załącznik "zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w spr. zmiany uchwały Nr VIII/90/2012 z
dnia 24.10.2012r. w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy
oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek - 2013 r."

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 533 z 04.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 16/2013"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 532 z 04.04.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 17/2013"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 531 z 02.04.2013 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego
zarządu Pani Zofii Potemkin p.o. Kierownika Centrum
Integracji Społecznej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 530 z 02.04.2013 r. w
spr. zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 529 z 02.04.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Adaptacja pomieszczeń na
żłobek w Ołdrzychowicach Kłodzkich – III etap”"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 528 z 29.03.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013 "

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 527 z 28.03.2013 r. w
spr.powołania Komisji Przetargowej i powołania przetargu
nieograniczonego pn. „Świadczenie ochrony
ubezpieczeniowej Gminy Kłodzko i gminnych jednostek
organizacyjnych""

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 526 z 28.03.2013 w spr.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 15/2013"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 525 z 28.03.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 14/2013"

(Anna Podgórska)
15.04.2013 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 524 z 28.03.2013 r. w
spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania
planów finansowych sam. instytucji kultury za 2012 r."

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 523 z 20.03.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie ochrony
ubezpieczeniowej Gminy Kłodzko i gminnych jednostek
organizacyjnych”"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 522 z 19.03.2013 r. w
spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo
podczas nieobecności dyrektora w szkole Integracyjnej w
Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 521 z 19.03.2013 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie
utworzenia Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich z
organizacjami pozarządowymi "

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 520 z 15.03.2013 r. w
spr. zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 519 z 15.03.2013 r. w
spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 518 z 14.03.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 13/2013"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 517 z 14.03.2013 r. w
spr. ustalenia wysokości wywoławczych stawek czynszu za
dzierżawę gruntów leśnych stanowiących własność
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 516 z 13.03.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargu na ubezpieczenie sprzętu elektr. w ramach
programu „ Zwiększenie dostępu do internetu szansą na
przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko""

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 515 z 12.03.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargu na „ Przebudowę budynku szkoły
podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny w Szalejowie
Górnym Nr 125”"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 514 z 07.03.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 12/2013"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 513 z 07.03.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 11/2013"

(Anna Podgórska)
04.04.2013 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 512 z 07.03.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 10/2013"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 511 z 07.03.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 9/2013"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 510 z 07.03.2013 r. w
spr. dokumentacji sporządzanej przez jednostki
organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności
i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy
sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych "

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 509 z 06.03.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. zakup usługi dostępu do
platformy e-learningowej oraz usługi szkoleniowej na
potrzeby realizacji projektu "

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 508 z 06.03.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. zakup usługi dostępu do
platformy e-learningowej oraz usługi szkoleniowej na
potrzeby realizacji projektu "

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 507 z 06.03.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. zakup usługi dostępu do
platformy e-learningowej oraz usługi szkoleniowej na
potrzeby realizacji projektu"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 505 z 01.03.2013 r. w
spr. zmiany Zarządzenie Nr 1683/2009 Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powołania
samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35
sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 504 z 01.03.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych
i wyposażenia do ligi przyrodniczej na potrzeby realizacji
projektu „Super Szkoła – innowacyjne metody "

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 503 A z 28.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 8/2013"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 503 z 28.02.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 502 z 28.02.2013 r. w
spr. określenia zakresu odpowiedzialności Dyr Szkoły
Podst. w Jaszkowej Dolnej w związku z realizacją projektu
edukacyjnego pn. „Super Szkoła – innowacyjne metody
nauczania w szkołach podst. w Jaszowej i Krosnowicach "

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 501 z 28.02.2013 r.
określenia zakresu odpowiedzialności Dyr Szkoły
Podstawowej w Krosnowicach w związku z realizacją projektu
edukacyjnego pn.„Super Szkoła–innowacyjne metody
nauczania w szkołach podst. w Jaszkowej Dolnej i
Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 500 z 28.02.2013 r. w
spr. określenia zakresu odpowiedzialności Dyrektora
Zespołu Szkół w Wojborzu w związku z realizacją
projektu edukacyjnego pn.„Super Szkoła – innowacyjne
metody nauczania w Zespole Szkół w Wojborzu""

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 499 z 28.02.2013 r. w
spr. określenia zakresu odpowiedzialności Dyrektora
Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w
związku z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Super
Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Gimnazjum w Kł."

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 498 z 27.02.2013 r. w
spr. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i
warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w
celu ich ochrony w urzędzie Gminy Kłodzko i w g.j.o. "

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 497 z 27.02.2013 r. w
spr. wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych
Urzędu Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
12.03.2013 11:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 496 z 27.02.2013 r. w
spr. ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez
Wójta Gminy Kłodzko upoważnień do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 495 z 26.02.2013 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Małgorzacie
Pajor – Pijanowskiej Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 494 z 21.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 7/2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 493 z 18.02.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Zakup sprzętu komputerowego –
II przetarg”"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 492 z 15.02.2013 r. w
spr. powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych
i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Super
Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Gimn. Kł."

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 491 z 14.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży 6/2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 490 z 14.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży 5/2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 489 z 14.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży 4/2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 488 z 14.02.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych
i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Super
Szkoła – innowacyjne metody nauczania- ZS Wojbórz""

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 487 z 12.02.2013 r. w
spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
w roku 2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 486 z 11.02.2013 r. w
spr. brakowania dokumentacji niearchiwalnej"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 485 z 11.02.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Usługi edukacyjne na
potrzeby realizacji projektu „Super Szkoła –
innowacyjne metody nauczania w zespole szkół w
Wojborzu”"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 484 z 11.02.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Usługi edukacyjne na
potrzeby realizacji projektu „Super Szkoła –
innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych-Jaszk.
Krosn.""

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 483 z 11.02.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Usługi edukacyjne na
potrzeby realizacji projektu „Super Szkoła –
innowacyjne metody nauczania w Gimnazjum Publicznym -
Kłodzko""

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 482 z 07.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 3/2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 481 z 07.02.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 2/2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 480 z 07.02.2013 r. w
spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych
i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Super
Szkoła – innowacyjne metody nauczania w szkołach"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 479 z 01.02.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Zakup sprzętu komputerowego”"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 478 z 31.01.2013 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2013"

(Anna Podgórska)
04.03.2013 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 477 z 23.01.2013 r. w
spr. wyłączenia członka Komisji Przetargowej na
dzierżawę nieruchomości"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 14:00 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
01.02.2013 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 476 z 23.01.2013 r. w
spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 475 z 21.01.2013 r. w
spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do
dokonywania przeniesień wydatków budżetowych oraz
zaciągania zobowiązań i określenia ich wysokość"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 474 z 18.01.2013 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 1/2013"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 473 z 16.01.2013 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Wieloletniego
programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami
pozarządowymi "

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 472 z 15.01.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
komisji przetargowej na „ Adaptację pomieszczeń na
żłobek w Ołdrzychowicach Kłodzkich II etap”"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 471 z 14.01.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
komisji przetargowej na „ Przebudowę drogowego obiektu
mostowego w ciągu dróg gminnych dz. nr 600 i 450 we wsi
Stary Wielisław”"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 470 z 14.01.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu i powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego
(licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego,
stanowiącego własność Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 469 z 10.01.2013 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na „Budowa zbiornika wodociągowego w
Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
01.02.2013 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 468 z 09.01.2013 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
16.01.2013 09:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 461 z 20.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego

(Anna Podgórska)
09.01.2013 12:43 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 458 z 20.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 465 z 28.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 464 z 28.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 463 z 21.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 462 z 20.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 461 z 20.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego "

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 460 z 20.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 459 z 20.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 458 z 20.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 457 z 19.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 09:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 456 z 18.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 08:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 455a z 17.12.2012 r. w
spr. przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z
wolnej ręki i powołania Komisji Przetargowej na
"Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Kłodzko" "

(Anna Podgórska)
07.01.2013 08:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 455 z 14.12.2012 r. w
spr. ustalenia zasad wykorzystania i rozliczania środków
funduszu sołeckiego Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 08:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 454 z 14.12.2012 r. w
spr. zmiany zarządzenia w spr. dokumentacji przyjętych
zasad rachunkowości"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 08:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 453 z 14.12.2012 r. w
spr. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kłodzko procedury
windykacji należności, do których nie stosuje się
przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa"

(Anna Podgórska)
07.01.2013 08:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 452 z 13.12.2012 r w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie nr 451 z 10.12.2012 r. w spr.
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na \"Bieżąca obsługa geodezyjna
Gminy Kłodzko w roku 2013\"" na "Zarządzenie nr 451 z
10.12.2012 r. w spr. przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na
"Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013""

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:23 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 450 z
10.12.2012 r. w spr. przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na
\"Wykonywanie szacunków nieruchomości gruntowych,
budowlanych i lokalowych dla Gminy Kłodzko w roku 2012\""
na "Zarządzenie nr 450 z 10.12.2012 r. w spr.
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Wykonywanie szacunków
nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla
Gminy Kłodzko w roku 2013""

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 451 z 10.12.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy
Kłodzko w roku 2013""

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 450 z 10.12.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Wykonywanie szacunków
nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla
Gminy Kłodzko w roku 2012""

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 449 z 10.12.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Wykonywanie wznowień i ustaleń
granic dróg gminnych dla Gminy Kłodzko w roku 2013""

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 448 z 10.12.2012 r. w
spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 428/2012 z
dnia 09.11.2012 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 447 z 06.12.2012 r. w
spr. powołania Komisji przetargowej"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 446 z 06.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 445 z 06.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:04 Dodano załącznik "zarządzenie nr 444 z 06.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 443 z 05.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 442 z 05.12.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 441 z 05.12.2012 r. w
spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze świąteczne
centrum wsi"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 10:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 440 z 30.11.2012 r. w
spr. ustalenia zasad korzystania z kręgielni usytuowanej w
Domu Ludowym w Jaszkowej Dolnej, stanowiącym mienie
komunalne Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 439 z 30.11.2012 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2012"

(Anna Podgórska)
17.12.2012 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 430 z 20.11.2012 r. w
spr. przyznania nagród finansowych dla aktywnych uczniów,
będących mieszkańcami Gminy Kłodzko za promocję gminy
na zewnątrz w roku 2012"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 438 z 26.11.2012 r. w
spr. ustalenia stanu technicznego, przeprowadzenia
wybrakowania oraz okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy
magazynowej obrony cywilnej oraz sprzętu
przeciwpowodziowego według stanu na dzień 31.12.2012 r."

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 437 z 22.11.2012 r. w
spr. ustalenia wysokości wywoławczych stawek czynszu za
dzierżawę gruntów stanowiących własność"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 436 z 22.11.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 435 z 22.11.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 434 z 22.11.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 433 z 22.11.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 432 z 22.11.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Anna Podgórska)
03.12.2012 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 431 z 20.11.2012 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kocham, Szanuję -
Przemocy Mówię Nie""

(Anna Podgórska)
03.12.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 429 z 19.11.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Adaptację pomieszczeń na żłobek
w Ołdrzychowicach Kłodzkich I etap-roboty rozbiórkowe""

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 428 z 09.11.2012 r. w
spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 427 z 09.11.2012 r. w
spr. zmiany zarządzenia w sprawie dokumentacji przyjętych
zasad rachunkowości"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 426 z 07.11.2012 r. w
spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 425 z 05.11.2012 r. w
spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 424 z 02.11.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 423 z 31.10.2012 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2012"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 422 z 25.10.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 421 z 24.10.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Świadczenie usługi kompleksowej,
polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz
zapewnienia świadczenia przez Operatora Systemu"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 420 z 19.10.2012 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2012"

(Anna Podgórska)
12.11.2012 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 419 z 19.10.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Dostawę przenośnych komputerów
wraz z oprogramowaniem, dostępu do Internetu oraz
przeprowadzenie szkoleń""

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 418 z 17.10.2012 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:50 Dodano załącznik "Zarządznie nr 417 z 16.10.2012 r. w
spr. upoważnienia kierownika OPS Gminy Kłodzko do
wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 416 z 12.10.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:50 Dodano załącznik "Zarządznie nr 415 z 12.10.2012 r. w
spr. zasad zimowego utrzymania w sezonie 2012/2013 dróg
gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 414 z 02.10.2012 r. w
spr. powołania Zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą
"Zwiększenie dostępu do Internetu szansą na
przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko" w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 413 z 28.09.2012 r. w
spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2012"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 412 z 27.09.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 411 z 27.09.2012 r. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
18.10.2012 08:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 410 z 25.09.2012 r.w
spr. ustalenia liczby stypendiów im. Grzegorza
Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny 2012/2013"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 409 z 18.09.2012 r. w
sprawie zmiany zarządzenia nr 1683/2009"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:38 Dodano załącznik "Zarządznie nr 408 z 18.09.2012 r. w
sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 407 z 18.09.2012 r. w
sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 406 z 18.09.2012 r. w
sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu
Kłodzkiego"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 405 z 06.09.2012 r.w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 404 z 31.08.2012 r. w
sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2012
"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 403 z 30.08.2012 r. w
sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i RIO
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko za
I półrocze 2012 r."

(Anna Podgórska)
21.09.2012 11:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 402 z 30.08.2012 r. w
sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i
powołania Komisji Przetargowej na udzielenie kredytu"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 11:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 401 z 29.08.25012 r. w
sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2011"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 11:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 399 w
sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska
dyrektora Gimnazjum" na "Zarządzenie nr 399 z dnia
29.08.2012 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia
stanowiska dyrektora Gimnazjum"

(Anna Podgórska)
21.09.2012 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 399 w sprawie
przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora
Gimnazjum"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:33 Dodano załącznik "zarządzenie nr 400 z 29.08.2012 r. w
spr. przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:33 Dodano załącznik "zarządzenie nr 398 z 28.08.2012 r. w
spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo
podczas nieobecności dyrektora"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:33 Dodano załącznik "zarządzenie nr 397 z 23.08.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i
powołania Komisji Przetargowej na "Dowóz uczniów do
jednostek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:33 Dodano załącznik "zarządzenie nr 396 z 17.08.2012 r. w
spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2013"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:33 Dodano załącznik "zarządzenie nr 395 z 17.08.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na " Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy świetlicy w Łącznej"-II przetarg"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:24 Dodano załącznik "zarządzenie nr 394 z 14.08.2012 r. w
spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot.
wyrażenia opinii w spr. nadania statutu Bibliotece
Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:22 Dodano załącznik "zarządzenie nr 393 z 14.08.2012 r. w
spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi
OPS "

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:17 Dodano załącznik "zarządzenie nr 392 z 09.08.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Dowóz uczniów do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2012/2013-II przetarg""

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:13 Dodano załącznik "zarządzenie nr 391 z 08.08.2012 r. w
spr. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powołania
Komisji Przetargowej na "Budowę kompleksu sportowego w
ramach programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Ołdrzychowicach
Kłodzkich""

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 390 z 08.08.2012 w spr.
zmiany zarządzenia w spr.dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości"

(Anna Podgórska)
31.08.2012 11:01 Usunięto załącznik 390.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 11:00 Usunięto załącznik 391.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 11:00 Usunięto załącznik 392.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 11:00 Usunięto załącznik 393.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 11:00 Usunięto załącznik 394.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 11:00 Usunięto załącznik 395.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:59 Usunięto załącznik 396.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:59 Usunięto załącznik 397.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:59 Usunięto załącznik 398.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:59 Usunięto załącznik 399.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:58 Usunięto załącznik 400.pdf (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "400.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "399.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "398.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "397.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "396.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "395.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "394.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "393.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "392.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "391.pdf" (Anna Podgórska)
31.08.2012 10:57 Dodano załącznik "390.pdf" (Anna Podgórska)
10.08.2012 12:58 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 389 z 07.08.2012 w spr.
naliczenia należności za działalność handlowa w czasie
dożynek 2012."

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 388 z 01.08.2012 w spr.
przetargu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w
Łącznej"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 387 z 01.08.2012 w spr.
udzielenia pełnomocnictwa"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 386 z 01.08.2012 w spr.
zmiany zarządzenia 1683/2009 z 14.04.2009 r."

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 385 z 01.08 2012 w spr.
zmiany zarządzenia nr 1843/2009 z dnia 29.06.2009 r."

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 384 z 31.07.2012 w spr.
zmian budżetu Gminy na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 383 z 26.07.2012 w spr.
wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 382 z 26.07.2012 w
spr.wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 381 z dnia 26.07 2012 w
spr. przetargu na dowóz dzieci do szkół"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 380 z 24.07 2012 w spr.
przetargu na remont 16 lokali mieszkalnych"

(Zdzisław Piotrowski)
10.08.2012 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 379 z 23.07.2012 w spr.
powołania komisji przetargowej na dostawe produktów
żywnościowych w ramach projektu..."

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:35 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 378 z dnia
19.07.12 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości do
sprzedazy"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 377 z dnia
17.07.12 w spr. ustalenia terminów składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników "

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 376 z dnia
10.07.12 w spr.zmiany zarządzenia nr 367/2012 w spr.
powołania zespołów ds. szacowania szkód powodziowych"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 375 z dnia
10.07.12 w spr. zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci
niepełnosprawnych"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 374 z dnia
03.07.12 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycieli kontraktowych"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 373 z dnia
03.07.12 w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności dyrektora"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 372 z dnia
29.06.2012 w spr. ustalenia zasad wynajmu świetlic nie
będących w użyczeniu OKSiR"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 371 z dnia
29.06.2012 w spr. zmian w WPF"

(Zdzisław Piotrowski)
27.07.2012 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 370 z dnia
29.06.2012 w spr. zmian budżetu Gminy"

(Zdzisław Piotrowski)
29.06.2012 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 369 z dnia 27.06.12 w
spr. przetargu na dostawę samochodu bus w formie leasingu
operacyjnego"

(Zdzisław Piotrowski)
29.06.2012 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 368 z dnia 27.06.12 w
spr. przetargu na dostawę pproduktów żywnościowych w
ramach projektu "Przedszkolna Kraina""

(Zdzisław Piotrowski)
29.06.2012 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 367 z dnia 20.06.12 w
spr. powołania zespołów do oszacowania szkód
powodziowych na terenie Gminy Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
29.06.2012 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 366 z dnia 20.06.12. w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
29.06.2012 10:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 365 z dnia 20.06.12 w
spr. przetargu na przebudowę drogi nr 292 i 307 we wsi
Boguszyn"

(Zdzisław Piotrowski)
29.06.2012 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 364/2012 z dnia
20.06.12 w spr. przetargu na przebudowę drogi nr 175/2 we
wsi Święcko"

(Zdzisław Piotrowski)
20.06.2012 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 363 z dnia 19.06 w spr.
wyznaczenia gminnego koordynatora d/s regionalnego programu
Odnowa Wsi w Woj. Dolnośląskim"

(Zdzisław Piotrowski)
20.06.2012 10:32 Dodano załącznik "Zarzadzenie nr 362 z dnia 18.06 w spr.
ustanowienia pełnomocnika d/s wyborów w Gminie Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
20.06.2012 10:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 361 z dnia 15.06 w spr.
ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
20.06.2012 10:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 360 z dnia 15.06. w spr.
ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedazy"

(Zdzisław Piotrowski)
20.06.2012 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 359 z dnia 13.06 w spr.
przetargu na zakup samochodu BUS"

(Zdzisław Piotrowski)
20.06.2012 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 358 z dnia 11.06 w spr.
powołania komitetu organizacyjnego Dożynek w 2012 r."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 357 z dnia 01.06.2012 w
spr. przetargu na "Remont dachu świetlicy w Podzamku""

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 356 z dnia 31.05.2012 w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 355 z dnia 31.05.2012 w
spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 353 z dnia 31.05.2012 w
spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko za rok 2011."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 352 z dnia 31.05.2012 w
spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OKSiR
Gminy Kłodzko za rok 2011."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 351 z dnia 30.05 2012 w
spr. przetargu pn. "Melioracje wodne Gminy Kłodzko"."

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 350 z dnia 30.05.2012 w
spr. przetargu pn. "dostawa i montaż lamp ulicznych
zasilanych energią słoneczną""

(Zdzisław Piotrowski)
06.06.2012 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 348 z dnia 11.05.2012 w
spr.podziału środków na udzielenie dotacji do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków"

(Zdzisław Piotrowski)
28.05.2012 11:33 Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta nr 348 z dnia
09.05.12 w spr. dotacji do przydomowych oczyszczalni
ścieków

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:27 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:25 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 337 z dnia
30.04.12 w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 336 z dnia
26.04.12 w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 341 z dnia
08.05.12 w spr. przetargu dot. budowy oczyszczalni ścieków
w Bierkowicach"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 349
z dnia 09.05.12 w spr" na "Zarządzenie Wójta nr 349 z
dnia 09.05.12 w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2011 do organu stanowiacego"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 348
z dnia 09.05.12 w spr" na "Zarządzenie Wójta nr 348 z
dnia 09.05.12 w spr. dotacji do przydomowych oczyszczalni
ścieków"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 347
z dnia 09.05.12 w spr" na "Zarządzenie Wójta nr 347 z
dnia 09.05.12 w spr wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 346
z dnia 09.05.12 w spr" na "Zarządzenie Wójta nr 346 z
dnia 09.05.12 w spr wykazu nieruchom. do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 345
z dnia 09.05.12 w spr" na "Zarządzenie Wójta nr 345 z
dnia 09.05.12 w spr.przetargu na remont bud. mieszkal. w
Żelaźnie"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 349 z dnia
09.05.12 w spr"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 348 z dnia
09.05.12 w spr"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 347 z dnia
09.05.12 w spr"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 346 z dnia
09.05.12 w spr"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 345 z dnia
09.05.12 w spr"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 13:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 342
z dnia 09.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa dróg w Romanowie" na "Zarządzenie Wójta nr 343
z dnia 09.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa dróg w Romanowie"

(Zdzisław Piotrowski)
25.05.2012 13:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta nr 342
z dnia 09.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa dróg w Szalejowie Górnym" na "Zarządzenie
Wójta nr 344 z dnia 09.05.2012 w spr.powołania komisji
przetargowej - Przebudowa dróg w Szalejowie Górnym"

(Zdzisław Piotrowski)
11.05.2012 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 342 z dnia
09.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa dróg w Szalejowie Górnym"

(Zdzisław Piotrowski)
11.05.2012 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 342 z dnia
09.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa dróg w Romanowie"

(Zdzisław Piotrowski)
11.05.2012 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 342 z dnia
09.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa dróg w Ruszowicach"

(Zdzisław Piotrowski)
11.05.2012 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 340 z dnia
08.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej -
Przebudowa rowu w Boguszynie."

(Zdzisław Piotrowski)
11.05.2012 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 339 z dnia
02.05.2012 w spr.powołania komisji przetargowej - Budowa
przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko."

(Zdzisław Piotrowski)
11.05.2012 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 338 z 02.05.2012
w spr. powołania komisji przetargowej na - Przebudowę rowu
w Piszkowicach"

(Zdzisław Piotrowski)
02.05.2012 14:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 336 z 19.04.2012
w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
02.05.2012 14:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 335 z 19.04.2012
w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
02.05.2012 14:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 334 z 19.04.2012
w spr. przetargu na przebudowę chodnika w Święcku"

(Zdzisław Piotrowski)
02.05.2012 14:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 333 z
19.04.2012 w spr. przetargu na przebudowe dróg w Kamieńcu"

(Zdzisław Piotrowski)
02.05.2012 14:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 331 z 17.04.2012
w spr. II przetargu na zakup Busa"

(Zdzisław Piotrowski)
13.04.2012 11:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 326 z dnia 30.03.2012 r.
w spr.zmian w budżecie Gminy na 2012 rok."

(Zdzisław Piotrowski)
12.04.2012 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta z dnia 03.04.3012
nr 330w spr. wskazania szkoły w której bedzie naliczany
odpis na ZFŚS (Bierkowice) "

(Zdzisław Piotrowski)
12.04.2012 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta z dnia 03.04.3012 nr
329 w spr. wskazania szkoły w której bedzie naliczany
odpis na ZFŚS (Szalejów) "

(Zdzisław Piotrowski)
12.04.2012 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta z dnia 03.04.3012 nr
328 w spr. wskazania szkoły w której bedzie naliczany
odpis na ZFŚS (Żelazno)"

(Zdzisław Piotrowski)
12.04.2012 15:03 Dodano załącznik "Zarzadzenie Wójta nr 327 z dnia
03.04.2012 w spr. przetargu na dostawę akcesoriów
komputerowych"

(Zdzisław Piotrowski)
12.04.2012 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 325 z dnia
30.03.2012 r. w spr. sprawozdania do RIO"

(Zdzisław Piotrowski)
30.03.2012 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 324 z dnia 29.03.2012 r.
w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
30.03.2012 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 323 z dnia 28.03.2012 r.
w spr. przetargu na dostawe energii dla Gminy"

(Zdzisław Piotrowski)
30.03.2012 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 322 z dnia 26.03.2012 w
spr. przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego"

(Zdzisław Piotrowski)
30.03.2012 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 321 z dnia 26.03.2012 w
spr. przetargu na zakup samochodu BUS"

(Zdzisław Piotrowski)
30.03.2012 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 320 z dnia 23.03.2012 w
spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
30.03.2012 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 319 z 16.03.2012 w spr.
wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
09.03.2012 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 318 Wójta Gminy z dnia
08.03.2012 w spr przetargu na przebudowę SP w Szalejowie
Dolnym na przedszkole"

(Zdzisław Piotrowski)
09.03.2012 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 317 Wójta Gminy z dnia
01.03 w spr. zmiany zarządzenia nr 49/2011"

(Zdzisław Piotrowski)
09.03.2012 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 316 Wójta Gminy z dnia
01.03.2012 w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
05.03.2012 07:50 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
05.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 315 z 28.02.2012
w spr. przetargu na dostwę oleju opałowego lekkiego"

(Zdzisław Piotrowski)
05.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 314 z 27.02.2012
w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani renacie
Niebieszczańskiej w czasie nieobecności kierownika OPS"

(Zdzisław Piotrowski)
05.03.2012 07:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 309 z 10.02.2012
w spr. przetargu na zakup samochodu osobowego dla Gminy"

(Zdzisław Piotrowski)
27.02.2012 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 313 z 20.02.2012
r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale
gminne osobom w trudnej sytuacji materialnej"

(Zdzisław Piotrowski)
27.02.2012 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 312 z 16.02.2012
w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie283.jpg" na "Zarządzenie283.w
spr. przetargu dot. porządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Kłodzko"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie290.jpg" na
"Zarządzenie290.w spr. warunków korzystania ze stołówek"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie289.jpg" na
"Zarządzenie289. w spr. wyznaczenia nauczyciela na
zastęstwo za dyrektora"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:55 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie288.jpg" na
"Zarządzenie288. w spr. remontu dróg osiedlowych we wsi
Wojbórz"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie287.jpg" na
"Zarządzenie287 w spr. przetargu na przebudowe drogi nr 70
we wsi Jaszkowa Dolna"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie286.jpg" na
"Zarządzenie286.w spr. wykazu nieruchomości do dzierżawy"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie285.jpg" na
"Zarządzenie285.w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie284.jpg" na "Zarządzenie284.z
dnia 18.01.2012 w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 311 z 13.02.2012
w spr. powołania Komisji Wyborczej MRG"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 310 z 13.02.2012
w spr. ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy -
MRG"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 308 z dnia
10.02.2012 w spr. zmiany regulaminu pracu Urzędu"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 307 z 09.02.2012
w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
17.02.2012 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta nr 306 z 07.02.2012
w spr. zmiany zarządzenia 179/2011"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie Wójta Gminy nr 303 z dnia
02.02.2012 w spr. wykazu nieruchomości na sprzedaż" na
"Zarządzenie Wójta Gminy nr 303 z dnia 02.02.2012 w spr.
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 305 z dnia
06.02.2012 w spr. procedury dot.wykonania odwiertu studni w
Krosnowicach"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 304 z dnia
06.02.2012 w spr. procedury przetargowej dot. przebudowy
dróg osiedlowych w Wojborzu"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 303 z dnia
02.02.2012 w spr. wykazu nieruchomości na sprzedaż"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 302 z dnia
31.01.2012 w spr. procedury przetargowej dot. projektu
adaptacji bud. po byłej SP w Szalejowie Górnym"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 301 z dnia
31.01.2012 w spr. zmian budżetu Gminy na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 300 z dnia
30.01.2012 w spr. regulaminu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorom jednostek"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 299 z dnia
27.01.2012 w spr. upranień kierowników jednostek"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy nr 298 z dnia
26.01.2012 w spr. brakowania dokumentów"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta Gminy z
dnia 26.01.2012 w spr. Plamu Wykorzystania Gminnego Zasobu
Nieruchomości na rok 2012" na "Zarządzenie Wójta Gminy
nr 297 z dnia 26.01.2012 w spr. Plamu Wykorzystania Gminnego
Zasobu Nieruchomości na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta Gminy z
dnia 25.01.2012 w spr. konkursu z zakresu kultury fizycznej
i sportu" na "Zarządzenie Wójta Gminy nr 296 z dnia
25.01.2012 w spr. konkursu z zakresu kultury fizycznej i
sportu"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta Gminy z
dnia 20.01.2012 w spr.przetargu na modernizację Domu Lud. w
Jaszkowej Dolnej" na "Zarządzenie Wójta Gminy nr 295 z
dnia 20.01.2012 w spr.przetargu na modernizację Domu Lud. w
Jaszkowej Dolnej"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:17 Zmieniono tytuł załącznika z "ZarZarządzenie Wójta
Gminy z dnia 19.01.2012 w spr. ogłoszenia wykazu
nieruchomości do psrzedaży" na "ZarZarządzenie Wójta
Gminy nr 294 z dnia 19.01.2012 w spr. ogłoszenia wykazu
nieruchomości do psrzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenia Wójkta Gminy z dnia 19.01.2012
w spr. przetargu na bud. świetlic we wsiach Korytów i
Starków" na "Zarządzenia Wójkta Gminy nr 293 z dnia
19.01.2012 w spr. przetargu na bud. świetlic we wsiach
Korytów i Starków"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta Gminy z
dnia 19.01.2012 w spr. przetargu n abud. oświetlenia
drogowego we wsi Jaszkówka" na "Zarządzenie Wójta Gminy
nr 292 z dnia 19.01.2012 w spr. przetargu n abud.
oświetlenia drogowego we wsi Jaszkówka"

(Zdzisław Piotrowski)
10.02.2012 10:12 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Wójta Gminy z
dnia 19.01.2012 w spr.przetargu na bud. oświetl. drogowego
we wsi Szalejów Górny" na "Zarządzenie Wójta Gminy nr
291 z dnia 19.01.2012 w spr.przetargu na bud. oświetl.
drogowego we wsi Szalejów Górny"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy z dnia
26.01.2012 w spr. Plamu Wykorzystania Gminnego Zasobu
Nieruchomości na rok 2012"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy z dnia
25.01.2012 w spr. konkursu z zakresu kultury fizycznej i
sportu"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy z dnia
20.01.2012 w spr.przetargu na modernizację Domu Lud. w
Jaszkowej Dolnej"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "ZarZarządzenie Wójta Gminy z dnia
19.01.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do
psrzedaży"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenia Wójkta Gminy z dnia
19.01.2012 w spr. przetargu na bud. świetlic we wsiach
Korytów i Starków"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy z dnia
19.01.2012 w spr. przetargu n abud. oświetlenia drogowego
we wsi Jaszkówka"

(Zdzisław Piotrowski)
06.02.2012 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy z dnia
19.01.2012 w spr.przetargu na bud. oświetl. drogowego we
wsi Szalejów Górny"

(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie290.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie289.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie288.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie287.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie286.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie285.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie284.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
20.01.2012 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie283.jpg"
(Zdzisław Piotrowski)
12.01.2012 11:04 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE nr 282 w sprawie konkursu
ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu"

(Zdzisław Piotrowski)
12.01.2012 11:04 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE nr 281 w sprawie upoważ.
kierownika OPS"

(Zdzisław Piotrowski)
12.01.2012 11:04 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE nr 280 w sprawie upoważ.
kierownika OPS"

(Zdzisław Piotrowski)
12.01.2012 11:04 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE nr 279 w spr. przetargu na
utrzymanie cmentarzy kom. w Gminie"

(Zdzisław Piotrowski)
12.01.2012 11:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 278 w spr. brakowania
dokum. niearchiw."

(Zdzisław Piotrowski)
12.01.2012 10:52 Utworzenie dokumentu. (Zdzisław Piotrowski)