Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres: Przedszkole Gminne w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 100, 57-314 Szalejów Górny lub składać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.

          Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zainteresowani zostaną powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

          Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje nieudostępnione w BIP
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Marta Lutosławska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2011 16:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż