Strona główna biuletynu

INFORMACJA

WÓJT GMINY KŁODZKO INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 r. OBOWIAZUJĄ NIŻSZE STAWKI NA BUDYNKI INWENTARSKIE ORAZ STODOŁY NA GRUNTACH DO 1 ha FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO, (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY DO 31 GRUDNIA 2015 r. WYPEŁNIĆ NOWY FORMULARZ „IN-1- INFORMACJA W SPRWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI”. POWYŻSZY FORMULARZ MOŻNA POBRAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY KŁODZKO oraz NA NINIEJSZEJ STRONIE w zakładce > Prawo lokalne> podatki i opłaty  LUB  POBRAĆ U SOŁTYSA PO DNIU 16 GRUDNIA 2015 r.

 

Nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kłodzko prowadzona jest od 01.12.2008 r.
Wersja Biuletynu Informacji Publicznej
obowiązująca do 30 listopada 2008 r. dostępna jest pod adresem:
 
 
 
 
 
 
 URZĄD GMINY KŁODZKO
ul. Okrzei 8A
 57 - 300 Kłodzko
 powiat kłodzki
województwo dolnośląskie
 
Tel. (74) 647 41 00
Fax (74) 647 41 03
 e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl

kod terytorialny: 0208072

RADA GMINY KŁODZKO
Tel. (74) 647 41 14
e-mail: rg@gmina.klodzko.pl

 
 
Urząd Gminy Kłodzko:             Gmina Kłodzko:
     NIP 883-10-06-280                NIP 883-16-78-045
      REGON  000533788             REGON  890717964
 
 
      Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30
 
Kasa Urzędu czynna: od poniedziałku do piątku w godz.:
8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30

       Konto: Bank Spółdzielczy w Kłodzku 49 9523 0001 0000 2264 2000 0009